topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Energooszczędne kotły grzewcze na paliwa węglowe - automatyczne podawanie paliwa

vertical 
Producent
Model
Moc znamionowa, kW
Sezonowa sprawność kotła, %
Rodzaj paliwa
Emisja CO, mg/m3
Emisja OGC, mg/m3
Emisja NOx, mg/m3
Emisja pyłu, mg/m3
24/10/2017
Defro Seko Kotły Centralnego Ogrzewania Defro Defro Kotły Woźniak Metalteres s.c. M&T Rybczyńscy Kotłospaw Defro
Sigma E 16 kW Seko Bawaria K5 Sigma E 20 kW Sigma E 24 kW Carbo 5 Futuro 25 Kovert 25 Sigma E 36 kW
14.8 18 20.7 24 25 25 25.3 35.8
82 85 82 82 84 87.9 81 83
Węgiel kamienny sortyment groszek Koks sortyment GrII Węgiel kamienny sortyment groszek Węgiel kamienny sortyment groszek Węgiel kamienny sortyment groszek Węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek Węgiel kamienny sortyment Gr. II Węgiel kamienny sortyment groszek
301 342 319 327 47 179.1 146 188
6 10 4 5 4 3.7 17 4
335 239 226 264 339 276.2 336 239
23 26 31 30 20 17 33 26

  FEWE, PIE

Porównywarka produktów energooszczędnych