topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Dla konsumentów i użytkowników

W dziale tym, umieszczono informacje dla tych użytkowników, którzy poszukują informacji na temat energooszczędnych urządzeń, ich oznakowań oraz ich eksploatacji. Ponadto załączono informacje umożliwiające kalkulacje zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz sugestie w jaki sposób identyfikować największych "pożeraczy" energii.

Poniżej przedstawiamy rekomendacje eksploatacyjne dla poszczególnych kategorii produktów:


Pomoc przy podejmowaniu optymalnych decyzji przy zakupie urządzeń zużywających energię

Cena urządzeń energooszczędnych na ogół jest wyższa od ceny standardowych odpowiedników. Może to wynikać z zastosowania nowocześniejszej technologii przy ich produkcji, staranniejszego wykonawstwa, itp. Z tego powodu sprzęt czy urządzenia energooszczędne należy uważać za wyrób o wyższej jakości.

Decyzje o zakupie zazwyczaj podejmujemy w oparciu o kryterium kosztu inwestycyjnego dla danego urządzenia, czyli głównie ceny produktu i transportu. Można to porównać do syndromu góry lodowej (spójrz na rysunek poniżej), w którym użytkownik „na powierzchni” widzi tylko koszt początkowy, natomiast nie zauważa, albo nie docenia, reszty kosztów „znajdujących się poniżej powierzchni”, które ponoszone są w pełnym cyklu żywotności tego urządzenia (przez cały czas użytkowania - od momentu jego zakupu aż do wyrzucenia). Żywotność niektórych urządzeń sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, jak np. telewizorów, lodówek, pralek, itd, a więc koszty związane ze zużyciem m.in. energii będą ponoszone przez cały czas użytkowania urządzenia.

 

Z punktu widzenia użytkownika analiza kosztów cyklu żywotności (LCC – ang. life cycle costs), czyli kosztów ponoszonych od momentu zakupu do utylizacji urządzenia, umożliwia ocenę i porównanie tych kosztów dla dwóch lub więcej różnych produktów. Może to prowadzić do wyboru urządzenia o wyższej cenie zakupu, ale w perspektywie np. 10 lat użytkowania na tyle tańszego w eksploatacji, że pozwala zniwelować większe koszty początkowe i nierzadko dodatkowo zaoszczędzić pieniądze. Analiza taka powinna mieć decydujący wpływ na decyzję o zakupie.

Łączne koszty ponoszone na etapie zakupu i późniejszej eksploatacji urządzenia można podzielić na koszty nabycia i koszty posiadania.

O ile koszty nabycia są stosunkowo łatwe do zdefiniowania przed podjęciem decyzji o zakupie, to koszty posiadania, będące często głównym składnikiem LCC są na tym etapie trudniejsze do przewidzenia. Proponujemy zapoznanie się z krótkimi przykładami takiej analizy

Możesz równiez wykorzystać nasz uproszczony KALKULATOR LCC. Po wprowadzeniu podstawowych danych umożliwia on wykonanie obliczeń dla kilku różnych modeli urządzeń.

Ciekawe materiały


 

Porównywarka produktów energooszczędnych