topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Gmina Topten

Nadal wśród wielu ludzi istnieje błędne przekonanie, że o wielkości zużycia energii w Polsce decydują przede wszystkim duzi odbiorcy, a zatem przemysł. Prawda jest jednak taka, że największe przyrosty zużycia energii występują w grupie tzw. drobnych odbiorców. Do grupy tej zaliczają się gospodarstwa domowe, których potrzeby energetyczne w niektórych mniejszych, mało uprzemysłowionych gminach, stanowią blisko 90% całkowitych potrzeb. Oznacza to, że drobni użytkownicy mają ogromny wpływ na to, jak wyglądać będzie przyszłe zapotrzebowanie na paliwa i energię naszych w miastach i gminach, a co za tym idzie na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza. Większość analiz i studiów zwraca uwagę na to, że w najbliższych 5-10 latach poprawa efektywności energetycznej, będzie najskuteczniejszym sposobem łagodzenia wzrostu potrzeb energetycznych. Dlatego też promowanie i wspieranie stosowania efektywnych energetycznie urządzeń powinny stanowić jedno z głównych zadań samorządów w zakresie kreowania lokalnej gospodarki energetycznej.


Archiwum drugiej edycji realizacji projektu (Topten Plus)

W ramach realizacji poprzedniej edycji projektu Topten (pod nazwą Topten Plus) opracowano krótkie artykuły prasowe dla gmin, mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii.

Warunkiem bezpłatnego wykorzystania opracowanych tekstów przez jednostki terytorialne jest podpisanie deklaracji partnerstwa w projekcie Euro Topten Plus, a także zachowanie w opublikowanych artykułach:

  • informacji o projekcie Topten z odniesieniem do strony internetowej www.topten.info.pl
  • źródle pochodzenia tekstu,
  • logotypów projektu i organizacji finansujących,
  • oraz przesłanie po jednym egzemplarzu publikacji, w której zamieszczono opracowane artykuły.

Proponowane artykuły:

  1. Czy prawa rynku wymogą usunięcie z naszych sklepów urządzeń nieefektywnych energetycznie?, (cały artykuł)
  2. Czy zaleją nas elektrośmieci?, (cały artykuł)
  3. Odnawialne źródła energii – fanaberia czy konieczność?, (cały artykuł)
  4. Wybór sprzętu kluczem do oszczędzania energii., (cały artykuł)
  5. Niech się stanie jasność!, (cały artykuł)

Miasta oraz Gminy zainteresowane publikacją artykułów w ramach obecnie realizowanej edycji projektu Topten Max, uprzejmie prosimy o kontakt: Anna Bogusz, kierownik projektu, pod adresem mailowym a.bogusz@fewe.pl lub pod numerem telefonu +48 203 51 14.


Inne pomocne narzędzia


 

Porównywarka produktów energooszczędnych