topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru atramentowych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Metodologia

W serwisie TopTen prezentujemy najbardziej efektywne energetycznie atramentowe drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne dostępne na polskim rynku, drukujące na standardowo używanym rozmiarze papieru (A4 i A3).


Kryteria wyboru

Urządzenia prezentowane na stronie www.topten.info.pl spełniają następujące wymagania:

 • są aktualnie dostępne na polskim rynku;
 • istnieje możliwość druku na papierze pochodzącym z recyklingu;
 • mają Single Ink technology (kadridże mogą być wymieniane pojedynczo);
 • są zgodne ze standardem Energy Star lub innym równoważnym;
 • zużywają maksymalnie 1,5W energii w trybie gotowości (sleep mode).


Źródło danych

 • deklaracje producentów,
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie,
 • dane dostępne na stronie internetowej www.topten.eu oraz na stronach poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.


Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle rocznych kosztów energii (zł/rok). Kolejność rankingu wedle innego kryterium jest możliwa do zmiany, po kliknięciu w nagłówki tabeli.


Słowniczek

Roczne koszty energii (zł/rok), założenia:

 • drukarki i urządzenia wielofunkcyjne: 24 godziny w trybie gotowości (sleep mode);
 • przyjęto koszt 1 kWh na poziomie 0,60 zł;
 • koszt cyklu żywotności dla urządzenia przyjęto na poziomie 5 lat, a stopę dyskonta na poziomie 5%.
Należy przy tym pamiętać, iż faktyczne roczne koszty zużycia energii zależą w dużej mierze od indywidualnych przyzwyczajeń użytkownika.

Prędkość drukowania (czarno-białe, kolorowe) w ilości stron na minutę

Maksymalna prędkość drukowania stron (A4) na minutę, mierzona zgodnie ze standardem ISO/IEC 24734

Koszt cyklu żywotności

Są to koszty ponoszone od momentu zakupu do utylizacji urządzenia. Koszt cyklu żywotności dla drukarek przyjęto na poziomie 5 lat, a stopę dyskonta na poziomie 6%.

Tryb wyłączenia (power off) [W]

Pobór mocy, w przypadku gdy urządzenie jest wyłączone, ale nadal jest podłączone do źródła zasilania

Tryb gotowości (power sleep) [W]

Tryb gotowości jest trybem najniższego poboru mocy, który może być automatycznie osiągany przez urządzenie bez jego wyłączania (definicja Energy Star).

Funkcje urządzenia

K = Kopiarka, D = Drukarka, S = Skaner, F = Fax

Rozmiar papieru

Maksymalny rozmiar papieru

Drukowanie dwustronne

Możliwość drukowania na obu stronach arkusza papieru

Tak = funkcja jest standardowo dostępna

Nie = urządzenie nie ma dostępnej funkcji dwustronnego druku

Opcjonalnie = funkcja może być dostępna, urządzenie jest w wyższej cenie


Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

Publikacje

Linki

 • SELINA: project europejski dotyczący trybu gotowości oraz trybu czuwania urządzeń
 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.03/2018 opracowanie FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych