topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru pralek

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie pralki dostępne na polskim rynku.


Kryteria techniczne

Pralki znajdujące się na liście Topten muszą spełniać następujące kryteria:

 • Są dostępne na polskim rynku,
 • Klasa energetyczna A+++, zgodnie z etykietą energetyczną,
 • Klasa efektywności wirowania A, zgodnie z etykietą energetyczną,
 • Zużycie energii poniżej 200 kWh/rok.

Źródło danych

 • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej (EEI), obliczonego na podstawie danych udostępnianych przez producenta. Kolejność rankingu wedle innego kryterium jest możliwa do zmiany, po kliknięciu w nagłówki tabeli.

Słowniczek

Maksymalny załadunek

Pojemność wyrażona w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Klasa efektywności energetycznej

Zgodna z etykietą energetyczną, uszeregowana od A+++ (najbardziej energooszczędna) do D (energochłonna).


 

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)

Im niższa wartość tym bardziej energooszczędna jest pralka.

Klasa suszenia

Wedle deklaracji producenta na etykiecie - wyrażona w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność).

Roczne zużycie energii

Roczne zużycie energii wyrażone w kWh, zgodnie z deklaracją na etykiecie energetycznej.

Zużycie energii (kWh/cykl)

Zużycie energii wyrażone dla przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym załadowaniu.

Zużycie wody

Roczne zużycie wody wyrażone w litrach, zgodnie z deklaracją na etykiecie energetycznej.

Maksymalna prędkość wirowania

Maksymalna prędkość wirowania na minutę, wedle deklaracji producenta.

Podłączenie ciepłej/zimnej wody

Możliwość podłączenia dopływu ciepłej/zimnej wody.

Hałas

Poziom hałasu (w dB) podczas prania oraz wirowania, wedle etykiety energetycznej.


Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych
 • Norma PN-EN 60456:2011: Pralki domowe. Metody pomiaru cech funkcjonalnych.

Linki

 • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.


02/2018, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych