topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru - ekspresy do kawy

Topten.info.pl – Najlepsze produkty w Polsce – prezentuje najbardziej energooszczędne ekspresy do kawy dostępne na polskim rynku w dwóch podkategoriach: ekspresy automatyczne oraz ekspresy na kapsułki.

Kryteria techniczne

Aby urządzenie mogło być zaprezentowane na listach Topten, musi spełniać następujące wymagania:

 • Funkcja automatycznego obniżania mocy wyłączająca ciągłe podgrzewanie wody po upływie pewnego czasu, przełączając urządzenie w stan czuwania lub całkowitego wyłączenia,
 • Opóźnienie czasowe automatycznego wyłączenia mocy – ustawienia producenta: maks. 30 minut: ekspresy w pełni automatyczne oraz z ręcznie obsługiwanym tłokiem, maks. 15 minut: ekspresy kapsułowe,
 • Opóźnienie czasowe automatycznego wyłączenia mocy – programowane przez użytkownika: maks. 3 godziny: ekspresy w pełni automatyczne oraz z ręcznie obsługiwanym tłokiem, maks. 30 minut: ekspresy kapsułowe,
 • Funkcja czasu opóźnienia automatycznego wyłączenia zasilania nie może zostać wyłączona przez użytkowników.
 • Roczne zużycie energii elektrycznej: kapsułkowe: max. 35 kWh, automatyczne: max. 45 kWh.
 • Urządzenie dostępne jest na polskim rynku.

Topten zamierza zastosować jak najszybciej nowy standard pomiaru energii do ekspresów do kawy wg normy EN60661. Producenci są więc zaproszeni do zmierzenia deklarowanego zużycia energii zgodnie z normą EN 60661. Dane muszą być dostarczone przez producentów/dystrybutorów. Producenci, którzy nie są w stanie dostarczyć wymaganych danych nie mogą żądać aby ich urządzenia zostały upublicznione na listach Topten. Wszystkie deklaracje mogą być zweryfikowane poprzez losowe pomiary.

Źródło danych

Deklaracje producentów i dystrybutorów. Strony krajowe projektu Topten (np. www.topten.ch, www.topprodukte.at). Pomiary laboratoryjne (np. www.salt.ch, www.vde.com)

Kolejność wyświetlania

Produkty są posortowane wg kosztów energii w ciągu 10 lat użytkowania. Kolejność prezentowania może być zmieniana poprzez klikanie tytułów wierszy w tabelach.

Terminologia

Producent, Model, Model podobny

Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modeli. Produkty o podobnych konstrukcjach i identycznych parametrach technicznych pokazywane są tylko raz, a nazwy modeli podobnych przedstawiane są na listach w wierszu „Modele podobne”.

Koszt energii, zł/10lat

Założenia:

 • Żywotność urządzeń: 10 lat,
 • Roczne zużycie energii elektrycznej przez ekspresy do kawy w typowych warunkach pracy zostało opisane w Euro-Topten-Measuring Method and Calculation Formula for the Electricity Consumption of Coffee Machines for Household Use.
 • Cena energii elektrycznej: 0,60 zł/kWh (wartość ta jest wartością średnią i może różnić się m.in. w zależności od używanej taryfy, dystrybutora energii)

Zużycie energii , kWh/rok

Zużycie energii w ciągu roku określone jest za pomocą Metodologii i formuły obliczeniowej Euro-Topten zużycia energii elektrycznej przez ekspresy do kawy domowego użytku (ang. Euro-Topten-Measuring Method and Calculation Formula for the Electricity Consumption of Coffee Machines for Household Use.
Pod uwagę brane są poniższe typowe warunki użytkowania:

 • Ekspres do kawy używany jest z ustawieniami fabrycznymi,
 • Dwukrotnie w ciągu dnia przygotowywane są trzy kubki kawy przyrządzone w przeciągu jednej godziny,
 • W ciągu roku produkowanych jest 2190 kubków kawy, na co zużywane jest 20 kWh,
 • Czas pracy wstanie gotowości (utrzymując ciepłą wodę) zależy od opóźnienia automatycznego wyłączania rządzenia (auto-power-down). Stan czuwania Standby jest brany pod uwagę w ciągu pozostałej części czasu w ciągu w roku.

Moc w trybie Standby, W

Moc pobierana przez urządzenie w trybie czuwania (standby) wyrażana jest w watach. Ekspres do kawy jest w stanie czuwania wówczas, gdy nie pracują jego elementy ogrzewające wodę. Kawa zatem może być wytwarzania tylko w stanie pracy, a więc wtedy gdy zaczną pracować grzałki i woda zostanie podgrzana do wymaganej temperatury. Sterowanie i wskaźniki urządzenia zasilane są energią elektryczną, wskazując m.in. na tryb pracy oraz podając inne informacje. Niektóre ekspresy posiadają dwa różne stany czuwania, np. przed i po automatycznym wyłączeniu mocy.

Czas przejścia w stan oszczędny (Switch-off, min)

Czas przejścia w stan czuwania (opóźnienie wyłączenia) wyrażany jest w minutach. Jest to czas jaki upływa od ostatniej pracy urządzenia lub zmiany ustawień do momentu automatycznego wyłączenia (ustawienie fabryczne).

Dodatkowe informacje


Publikacje

Normy i etykiety

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.


12/2017 opracowanie FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych