topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru - kolektory

Zakres

Topten.info.pl – Najlepsze produkty w Polsce – prezentuje najbardziej efektywne kolektory słoneczne dostępne na polskim rynku w dwóch podkategoriach:

  1. kolektory płaskie,
  2. kolektory próżniowe rurowe.

Kryteria techniczne

Aby urządzenie mogło być zaprezentowane na listach Topten, musi posiadać certyfikat Solar Keymark. Znak Solar Keymark został wprowadzony przez Europejską Federację Przemysłu Solarnego Cieplnego (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF) we współpracy z Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Comittee for Standardization), którego członkiem jest także Polska. Certyfikat Solar Keymark świadczy o zgodności produktu z europejskimi normami EN 129775 i EN 12976, a także z normą zarządzania jakością ISO 9000. Solar Keymark przyznaje kilka certyfikowanych instytutów badawczych w Europie, jednak brak wśród nich instytutu z Polski. Dodatkowo kolektor umieszczony w zestawieniu musi być dostępny na polskim rynku.

Na podstawie parametrów zawartych w certyfikacie obliczono moc kolektora uzyskiwaną z 1 m2 jego powierzchni wg zależności:

gdzie:

  • q – moc kolektora, W
  • A – powierzchnia kolektora wynosząca 1m2,
  • η0 – sprawność optyczna kolektora odczytana z certyfikatu Solar Keymark,
  • G – moc chwilowa promieniowania padającego na powierzchnię kolektora, przyjęta na poziomie 800 W/m2
  • a1 – liniowy współczynnik przenikania ciepła kolektora [W/m2K], którego wartość podaje certyfikat Solar Keymark,
  • a2 – kwadratowy współczynnik przenikania ciepła kolektora [W/m2K2], którego wartość podaje certyfikat Solar Keymark,
  • ΔT – różnica temperatur pomiędzy kolektorem a otoczeniem, przyjęta na poziomie 50K.

Źródło danych

Baza certyfikatów Solar Keymark: www.estif.org
Strony internetowe oraz materiały producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych w Polsce.
UWAGA: Na listę TOPTEN wpisano tylko takie kolektory, które są dostępne w Polsce.

Terminologia

Producent, Model

Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modeli kolektorów słonecznych.

Moc jednostkowa, W/m2

Moc kolektora uzyskiwana z 1m2 jego powierzchni przy zadanych parametrach, wyznaczona wg zależności pokazanej powyżej.

Sprawność kolektora

Stosunek mocy jednostkowej kolektora do mocy chwilowej promieniowania padającego na kolektor.

Powierzchnia apertury , m2

Powierzchnia wlotu promieni słonecznych uwzględniająca elementy kolektora wbudowane pod szklaną osłoną, zacieniające absorber. Parametr ten podawany jest w certyfikacie Solar Keymark.

Cena jednostkowa kolektora, zł/m2

Stosunek ceny kolektora słonecznego do jego powierzchni apertury.

Koszt jednostkowy, zł/W

Stosunek ceny kolektora słonecznego do uzyskiwanej przez ten kolektor mocy.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.


01/2016, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych