topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru kotłów gazowych

Metodologia

Portal internetowy www.topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie kotły grzewcze małej mocy dostępne na polskim rynku i przeznaczone do domów jednorodzinnych.

Prezentowane kotły grzewcze gazowe stanowią urządzenia o mocy cieplnej 24-25kW będące źródłem ciepła centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Kotły podzielono na dwie główne podkategorie: kotły gazowe konwencjonalne, kotły gazowe kondensacyjne. Aby urządzenie mogło być zaprezentowane na portalach TopTen, producenci kotłów muszą przedstawić w specyfikacji technicznej i katalogach produktów współczynniki sprawności kotłów dla obciążenia nominalnego i obciążenia w wysokości 30% maksymalnej wydajności.

Na podstawie wartości sprawności kotłów, średnioroczną sprawność kotłów grzewczych wyliczono z zależności:


Na podstawie współczynnika średniorocznej sprawności kotłów grzewczych wyliczono roczne zużycie paliwa oraz koszty ponoszone na cele grzewcze budynku.

Wyliczenia dokonano dla referencyjnego budynku 150m2 o rocznym zapotrzebowaniu na ciepło grzewcze 100 GJ. Przyjęto następujące ceny paliw: cena węgla ekogroszek 780 zł/t, cena węgla sortyment orzech II 400-80mm 890 zł/t, cena gazu ziemnego zgodnie z obowiązującą taryfą gazową W-3.9 dla Górnośląskiej Spółki Gazowniczej. Podane ceny są cenami brutto.


Źródła informacji

Informacje o produktach z katalogów producentów urządzeń.


Kryteria wyboru

Produkty są klasyfikowane ze względu na ze względu na średni roczny koszt paliwa na cele grzewcze. Im większa wartość średniorocznej sprawności cieplnej kotła tym większa energooszczędność kotła. Minimalne sprawności przyjęto na poziomie:

  • 106% dla kotłów gazowych kondensacyjnych
  • 86% dla kotłów gazowych konwencjonalnych

Należy pamiętać o tym, iż kotły gazowe są bardziej ekonomiczne oraz bardziej sprawne od kotłów węglowych.


Słowniczek

Moc nominalna, kW- wartość podawana przez producentów kotłów. Jest to wartość przy której urządzenie pracuje prawidłowo, z pełną sprawnością (kotły konwencjonalne) i zgodnie z zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia.

Sprawność kotła, % - jest to stosunek strumienia ciepła (entalpii fizycznej) przekazanego czynnikowi w kotle, do strumienia energii chemicznej paliwa (entalpii chemicznej).

Sezonowa sprawność kotła, % - jest to wartość służąca do oceny efektywnej sprawności kotła w instalacji grzewczej. Określa ona średnioważoną wartość dla kilku wartości sprawności dla różnych obciążeń kotła.

Funkcje - cele do jakich kocioł został zaprojektowany i skonstruowany. Najczęściej kotły projektowane są na cele grzewcze (c.o.) oraz na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Gabaryty [mm] - wymiary zewnętrzne kotła. Prezentowane wartości na stronie TopTen Szerokość x Głębokość x Wysokość.

Rodzaj paliwa - rodzaj paliwa spalanego w kotle. Najczęściej stosowane rodzaje paliw w kotłach grzewczych: gaz ziemny, gaz LPG, węgiel, olej opałowy.

Średnie roczne zużycie paliwa na cele grzewcze, t - średnie zużycie paliwa wyłącznie na cele grzewcze dla referencyjnego budynku, przy uwzględnieniu średniorocznej sprawności kotła.

Średni roczny koszt paliwa na cele grzewcze, zł - średni koszt paliwa grzewczego ponoszony na cele grzewcze.


Dodatkowe informacje

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią
  3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne
  4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.


Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl


08/2015, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych