topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru okien 2014

Zobacz też: Rekomendacje - okna        Drukuj tę stronę

W serwisie TopTen prezentujemy najbardziej efektywne energetycznie okna dostępne na polskim rynku. Ranking powstał w wyniku rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu "Topten - Okna 2014", zorganizowanego we współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska (DAiEŚ).

W odniesieniu do porzedniej edycji konkursu, kryteria zostały mocno zaostrzone. Deklarowana do konkursu stolarka powinna musiała posiadać wymagane prawem dokumenty potwierdzające deklarowane parametry techniczne wydane przez akredytowane laboratoria polskie lub zagraniczne.


Kryteria wyboru

Okna prezentowane na stronie www.topten.info.pl spełniają następujące wymagania:

  • są aktualnie dostępne na polskim rynku,
  • spełniają zapisy normy PN-EN 14351-1+A1:2010.

Podstawową oceny efektywności energetycznie stolarki okiennej oraz drzwiowej jest bilans energetyczny wykonany w oparciu o METODOLOGIĘ (plik pdf) do regulaminu oraz opłacalność ekonomiczną w odniesieniu do "cyklu życia" stolarki.

Ocena:

Podstawową oceny była efektywność energetyczna stolarki wykonana w oparciu o bilans energetyczny. Ocenie podlegały również inne parametry opisujące najważniejsze cechy wyrobu: wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw, [W/m2K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG , współczynnik przepuszczalności światła Lt , wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr), estetyka i funkcjonalność rozwiązań. Wykonano ocenę porównawczą w odniesieniu do okien spełniających minimalne wymagania prawne.


Źródło danych

Dane pochodzą z wypełnionych przez producentów kart konkursowych. Dokonano również samodzielnego przeglądu rynku.


Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle uzyskanej w ramach konkursu oceny końcowej

Słowniczek

Współczynnik przenikania ciepła Uw, obliczone [W/(m2K)] - współczynnik ten wyraża ilość energii (w watach, W) jaka przenika przez okno o określonej powierzchni (m2) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1K (1K = 1°C). Współczynnik przenikania ciepła podawany przez producentów został zweryfikowany przy wykorzystaniu programu Etykieta Energetyczna. W rankingu uwzględniono wyliczoną wartość wskaźnika Uw, dlatego jego wartość może odbiegać od wartości podanej przez producenta.

Współczynnik przenikania ciepła szyby Ug [W/m2K] - dla zwykłej, pojedynczej szyby o grubości 4mm współczynnik przenikania ciepła wynosi 5 W/(m2K). Poprzez zastosowanie odpowiednich technologii współczynnik ten można łatwo obniżyć - stosując okno jednokomorowe wypełnione suchym powietrzem możemy zmniejszyć wartość wskaźnika prawie dwukrotnie (do poziomu 2,7 W/(m2K), a stosując okna dwukomorowe, wypełnione gazem szlachetnym możemy osiągnąć jego wartość poniżej 2 W/(m2K). Dobrą metodą obniżania współczynnika przenikania ciepła dla szyby jest też pokrycie jej powłoką niskoemisyjną, która pozwala na wpuszczenie promieniowania słonecznego do wnętrza, ale nie pozwala na jego wypuszczenie. Wtedy możliwe jest osiągnięcie wartości wskaźnika poniżej 1 W/(m2K).

Współczynnik przenikania ciepła ramy Uf [W/m2K] - współczynnik ten zależny jest nie tylko od materiału, z którego wykonane są wzmocnienia niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej sztywności profili, ale także od powierzchni szyby i ramy okiennej. Należy bowiem uwzględnić, że rama zajmuje zwykle 30% całkowitej powierzchni okna, a czasami nawet 50%.

Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego gG - wartość ta określa jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. Im wyższa wartość procentowa, tym bardziej pod wpływem słońca będą się nagrzewać pomieszczenia.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła ramki dystansowej[W/mK] - największe straty ciepła w oknach występują w miejscach połączeń, czyli w opasce zespalającej szyby oraz w połączeniu między oszkleniem a ramą. Są to tzw. mostki termiczne.

Właściwości akustyczne okna - izolację akustyczną opisuje się za pomocą różnicy pomiędzy hałasem wewnętrznym a zewnętrznym.

Bilans energetyczny E [kWh/m2rok] - jest bilansem zysków i strat okna, czyli bilansem energii dla średniego nasłonecznienia, średnich temperatur oraz szczelności. Wartość E pokazuje różnicę pomiędzy bilansem energetycznym badanego okna i okna referencyjnego, wartość dodatnia oznacza, że oceniane okno jest lepsze niż przeciętne okno na rynku wartość ujemna, że okno jest gorsze od przeciętnego. Jego wartość obliczona została za pomocą programu Etykieta Energetyczna.

Klasa energetyczna okna - podobnie jak dla innych urządzeń objętych certyfikacją energetyczną klasyfikacja okien obejmuje klasy od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne). Na listach Topten znajdują się okna z klasy A i B.


Dodatkowe informacje

  • http://www.cieplej.pl/ - portal Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, na którym dostępna jest m.in. seria artykułów nt. budownictwa energooszczędnego, w tym stolarki okiennej;
  • Wersja demonstracyjna programu Etykieta Energetyczna, który służy do oceny efektywności energetycznej oraz sporządzania etykiet energetycznych okien.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

10/2014 opracowano FEWE, DAEiŚ


 

Porównywarka produktów energooszczędnych