topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru suszarki

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie bębnowe suszarki do prania (do użytku domowego) dostępne na polskim rynku.


Kryteria techniczne

Bębnowe suszarki do prania do użytku domowego znajdujące się na liście Topten mają klasę energetyczną A+++, a klasa wydajności skraplania to A. Na stronie Topten.info.pl prezentowane są suszarki bębnowe kondensacyjne.


Źródło danych

  • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
  • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej (EEI), obliczonego na podstawie danych udostępnianych przez producenta. Kolejność rankingu wedle innego kryterium jest możliwa do zmiany, po kliknięciu w nagłówki tabeli.


Słowniczek

Pojemność

Pojemność wyrażona w kilogramach, dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu.

Czas suszenia

Odpowiada programowi suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach.

Klasa efektywności energetycznej

Obowiązkowe jest umieszczanie na urządzeniach nowych etykiet ze skalą do A+++, wedle rozporządzenia nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r.


Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

Linki

  • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
  • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.


02/2018, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych