topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru urządzeń chłodzących

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki dostępne na polskim rynku.

Wszystkie urządzenia prezentowane na portalu Topten są klasy energetycznej A+++, a maksymalne zużycie energii wynosi 200 kWh/rok (wedle etykiety energetycznej).


Źródło danych

  • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
  • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej. Kolejność rankingu wedle innego kryterium jest możliwa do zmiany, po kliknięciu w nagłówki tabeli.


Słowniczek

Koszty energii (zł/rok), założenia:

  • koszty energii wyliczane są na podstawie deklarowanego rocznego zużycia energii,
  • przyjęto koszt 1 kWh na poziomie 0,65 zł (wartość uśredniona).

Zużycie energii (kWh/rok)

Roczne zużycie energii wedle Rozporządzenia nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r.

Pojemność netto

Wedle informacji podanej na etykiecie energetycznej

Wymiary (cm)

Wymiary urządzenia podane są w centymetrach.

Temperatura otoczenia (°C)

Optymalny przedział temperatur otoczenia dla pracy urządzenia chłodniczego określa klasa klimatyczna. Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do co najmniej jednej klasy klimatycznej zgodnie z tabelą:


 

Klasa energetyczna, wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)

Obowiązkowe jest umieszczanie na urządzeniach nowych etykiet ze skalą do A+++, wedle rozporządzenia nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. Klasyfikacja bazuje na wskaźniku efektywności energetycznej (EEI), który wynosi:


 

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. dot. etykietowania urządzeń chłodniczych,
  • Rozporządzenie Komisji 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

Linki

  • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
  • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign
  • Encodex, Nürnberg, Niemcy. Encodex jest spółką zależną GfK Group, obecną w ponad 50 krajach na całym świecie, specjalizującą się w badaniach rynku produktów.


Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.02/2018, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych