topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru zmywarki

Wróć do: Zmywarki wolnostojące    Zobacz też: Rekomendacje - zmywarki        Drukuj tę stronę

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie zmywarki dostępne na polskim rynku.


Kryteria techniczne

Zmywarki znajdujące się na liście Topten muszą być zgodne z Rozporządzeniem 1059/2010 oraz spełniać następujące kryteria:

  • Są dostępne na polskim rynku,
  • Klasa efektywności A+++,
  • Klasa suszenia A,
  • Zużycie wody poniżej 2700 litrów.

Źródło danych

  • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej),
  • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej (EEI), obliczonego na podstawie danych udostępnianych przez producenta. Kolejność rankingu wedle innego kryterium jest możliwa do zmiany, po kliknięciu w nagłówki tabeli.


Słowniczek

Pojemność

Pojemność wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania.

Wymiary (wys./szer./głęb.)

Wymiary urządzenia w centymetrach. W modelach do zabudowy podawane są wymiary niszy, w modelach wolnostojących wymiary zewnętrzne.

Zużycie wody (l/rok)

Roczne zużycie wody obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII do Rozporządzenia 1059/2010 na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie.

Podłączenie ciepłej wody

Możliwość bezpośredniego podłączenia ciepłej wody - zazwyczaj dla wody o temperaturze maksymalnej wynoszącej 60°C.

Hałas

Mierzony w dB poziom hałasu emitowany przez urządzenie, będący deklaracją producenta.

Klasa efektywności energetycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.


 

Zużycie energii (kWh/rok)

Zużycie energii w kWh rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy użyciu zimnej wody oraz trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie.


Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

Linki

  • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
  • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign


Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.02/2018, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych