topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru źródeł światła

Wróć do: E27 bardzo jasne    Zobacz też: Rekomendacje - źródła światła        Drukuj tę stronę

Metodologia

Na liście Topten prezentowane jest energooszczędne oświetlenie LED.

Kryteria techniczne

Wszystkie energooszczędne źródła światła wyświetlane na stronie www.topten.info.pl to oświetlenie LED, charakteryzujące się następującymi kryteriami:
 • Długa żywotność: minimum 15.000 godzin pracy
 • Liczba cykli włączania i wyłączania: co najmniej 20.000
 • Klasa energetyczna: LED klasyczne: minimum A++, LED reflektor A+ lub A++, minimum 70 lm/W.
 • Producent musi dostarczać informacje zgodne z Rozporządzeniem 874/2012 oraz Rozporządzeniem 1194/2012.
 • Dostępność na polskim rynku.

 • Słowniczek

  Producent / Seria / Model produktu

  Producent i model produktu wraz z linkiem do polskiej strony producenta, o ile istnieje, a także dokładna nazwa produktu na opakowaniu.

  Moc (wat, W)

  Moc elektryczna źródła światła wskazana na opakowaniu.

  Strumień świetlny (lumen, lm) i natężenie oświetlenia (luks, lx)

  Jako strumień świetlny określa się całą wytwarzaną przez źródło światła moc promieniowania, ocenianą przy pomocy względnej widmowej skuteczności świetlnej (czułości widmowej oka). Natężenie oświetlenia oblicza się na podstawie stosunku strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do jej powierzchni. Natężenie oświetlenia wynosi 1 lx, jeżeli strumień świetlny o wartości 1 lm oświetla równomiernie powierzchnię 1 m2.

  Skuteczność świetlna (lumen/wat, lm/W)

  Skuteczność świetlna (wydajność świetlna) określa, z jaką efektywnością energia elektryczna przekształcana jest w światło. Innymi słowy skuteczność świetlna określa stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu.

  Klasa energetyczna

  Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 92/75/EEC, domowe źródła światła pracujące na napięciu 230 V, w tym żarówki i świetlówki zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane (bez wbudowanego statecznika) muszą być oznakowane na ich opakowaniu etykietą energetyczną wskazującą na ich klasę energetyczną. Źródła światła opisane są klasami energetycznymi od A (bardzo efektywne) do G (nieefektywne).

  Roczny koszt energii elektrycznej

  Obliczony ponoszony koszt energii elektrycznej przy zastosowaniu energooszczędne źródło światło. Koszt został obliczony przy założeniach:

  • jednostkowy koszt energii elektrycznej: 0,65PLN/kWh
  • średni roczny czas pracy: 1000h

  Trzonek lampy (gwint)

  Trzonek lampy oznacza jej część, która zapewnia podłączenie do zasilania elektrycznego za pomocą oprawy oświetleniowej lub złącza, a także - w większości przypadków - służy do utrzymywania lampy w oprawie.

  Barwa światła

  Wszystkie prezentowane źródła światła charakteryzują się bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz ciepło- białą barwą światła. Barwa światła nadaje w pomieszczeniu atmosferę i nastrój. Barwa światła widzialnego może być różna i zależy od temperatury barwowej.

  Średnia żywotność (godziny, h)

  Wyrażona w godzinach i mierzona zgodnie z procedurami zharmonizowanych norm.

  Liczba cykli załącz - wyłącz

  Zdeklarowana liczba cykli włącz-wyłącz mówiąca o trwałości świetlówki. Cykl włącz-wyłącz oznacza sekwencję załączania i wyłączania lampy w określonych odstępach czasu.

  Źródło informacji

  Źródłem informacji są katalogi producentów.


  Dodatkowe informacje

  Etykiety, normy

  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI(UE)NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia
  • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych
  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI(WE)NR 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI(WE)NR 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego
  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI(WE)NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  • DYREKTYWA KOMISJI 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego
  • DYREKTYWA 2002/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  Linki


  Informacja dla producentów i dystrybutorów

  Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.  02/2018, opracowanie: FEWE


   

  Porównywarka produktów energooszczędnych