topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Rekomendacje - okna

Wróć do: DRZWI ZEWNĘTRZNE    Zobacz też: Kryteria wyboru okien i drzwi 2017        Drukuj tę stronę

Produkty związane z energią mają duży udział w zużyciu zasobów naturalnych i energii w całym świecie. Wywierają one w cyklu „swojego życia” istotny wpływ na środowisko. Mając na uwadze spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju, istnieje potrzeba ciągłej poprawy produktów związanych z energią tak, aby redukować niekorzystne oddziaływania i osiągnąć optymalny poziom oszczędności energii. Poza produktami, które w różny sposób wykorzystują energię tj. wytwarzają, przekazują lub mierzą, nowe dyrektywy rozszerzają ocenę energetyczną o produkty budowlane takie jak: okna, drzwi, bramy garażowe oraz materiały izolacyjne.

System oceny produktów związanych bezpośrednio ze zużyciem energii został wprowadzony wiele lat temu. Okna, drzwi i bramy jako elementy budynku są pośrednio związane ze zużyciem energii. W związku z tym etykietowanie energetyczne stolarki otworowej, zgodnie z obowiązującym prawem UE, powinno być wdrożone we wszystkich krajach członkowskich. Działanie takie zostało już wprowadzone jako dobrowolne lub obowiązkowe przez wiele państw, nie tylko w UE.

W 2009 oraz 2010 roku opublikowane zostały dyrektywy: 2009/125/WE i 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (2010/30/UE).

Ocena energetyczna stolarki budowlanej nie jest przedsięwzięciem prostym. Wymaga uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt energetyczny. Z tego powodu niezbędne jest wdrożenie wielokryterialnej metody oceny energetycznej stolarki, która ostatecznie pozwoli projektantom oraz końcowym odbiorcom wybrać rozwiązania o optymalnej efektywności energetycznej.


Zapraszamy do zapoznania się z artykułami Pana Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska:


05/2017


 

Porównywarka produktów energooszczędnych