topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Rekomendacje - urządzenia chłodzące

Podstawową zasadą dotyczącą każdego urządzenia jest eksploatacja urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.


Kupujemy chłodziarkę (chłodziarko-zamrażarkę, zamrażarkę)

Kupując nowe urządzenie chłodzące należy pamiętać - biorąc pod uwagę oszczędność energii - przede wszystkim o klasie energetycznej, najlepsze urządzenia posiadają klasę A+++. Najmniejszą klasą dopuszczoną do sprzedaży jest klasa A+. Klasy niższe nie powinny być już sprzedawane. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, typu:
 • automatyczne usuwanie szronu i wilgoci,
 • funkcję podnoszenia temperatury na czas dłuższych wyjazdów, tzw. "Holiday"
 • funkcję kontroli otwartych drzwi,
 • i inne.

Kupując nowe urządzenie należy pamiętać, aby dobrać jego wielkość do własnych potrzeb. Gospodarstwo jednoosobowe nie musi posiadać tak dużej lodówki jak czteroosobowa rodzina. Niedostosowanie rozmiarów urządzenia do potrzeb powoduje, że przy zbyt dużej lodówce nie można w pełni jej wykorzystać, a takie urządzenie zużywa więcej energii niż mniejsze, korzystniejsza pod względem energetycznym jest kombinacja chłodziarko-zamrażarki niż oddzielna lodówka i zamrażarka.


Jak używać lodówki i zamrażarki?

 • najważniejsze to pamiętać aby nie wkładać ciepłych i gorących produktów do lodówki. Ciepło zawarte w produktach musi zostać wydalone przez urządzenie na zewnątrz zużywając w tym czasie energię. Należy pozostawić gorące produkty do czasu ostygnięcia, czyli do osiągnięcia temperatury pokojowej. Aby chłodziarka z produktu w niej umieszczonego wydaliła pewną ilość energii cieplnej musi zużyć ok. 3 razy tyle energii elektrycznej co zawarte ciepło,
 • należy pamiętać aby nie stawiać urządzeń chłodzących w ciepłych pomieszczeniach, zwłaszcza w pobliżu kaloryferów, grzejników, pieców lub w miejscach silnie nasłonecznionych,
 • nie należy zabudowywać urządzeń, które nie są do tego przystosowane, zła wymiana powietrza z tyłu chłodziarki powoduje, że lodówka dłużej pracuje i częściej się włącza, przez co zużywa więcej prądu,
 • należy pamiętać aby raz lub dwa razy do roku odkurzać zewnętrzny wymiennik ciepła (drabinka z tyłu lodówki), dzięki czemu lodówka jest sprawniejsza bo łatwiej oddaje ciepło zawarte w produktach,
 • należy dostosować temperaturę w chłodziarce wedle faktycznych potrzeb, zazwyczaj najodpowiedniejsza temperatura w lodówce to 6 do 8oC, a w zamrażarce -18oC.
 • lodówkę lub zamrażarkę powinno się otwierać na jak najkrótszy czas, ponieważ przez dłużej otwarte drzwi następuje przewietrzenie wilgotnym powietrzem z otoczenia, które musi być przez chłodziarkę wydalone, a w przypadku zamrażarek wilgoć zamarza, przez co rośnie grubość warstwy lodu co z kolei obniża efektywność chłodzenia,
 • należy pamiętać, że pożywienie, które ma być z powrotem umieszczone w chłodziarce (np. po odkrojeniu potrzebnej części) powinno jak najszybciej do niej wrócić, zanim się niepotrzebnie ogrzeje,
 • chłodziarkę należy regularnie myć wodą z łagodnym detergentem, w tym również uszczelkę drzwiową przez którą w przypadku nieszczelności dostaje się ciepło z otoczenia,
 • chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki, które nie mają automatycznej funkcji odmrażania, należy regularnie odmrażać, warstwa lodu nie powinna być grubsza niż 10 mm,
 • jeżeli uszczelka drzwiowa jest uszkodzona należy ją wymienić,
 • opuszczając dom/mieszkanie na dłużej należy podnieść temperaturę o kilka stopni w chłodziarce, jeżeli jest to dłużej niż 2 tygodnie należy wyłączyć zupełnie urządzenie pozostawiając uchylone drzwi w celu uniknięcia pojawienia się pleśni,
 • chłodziarki podzielone są na strefy temperaturowe, w których układa się poszczególne rodzaje produktów, dlatego należy stosować w miarę możliwości te zasady (producenci zawsze podają szczegóły w instrukcji obsługi). W ten sposób unika się niepotrzebnego chłodzenia niektórych produktów,
 • przy rozmrażaniu produktów korzystniejszym jest wcześniejsze ich wyciągnięcie z zamrażalnika i włożenie do lodówki, w efekcie produkt się rozmraża schładzając produkty umieszczone w lodówce przez co lodówka mniej pracuje, a co za tym idzie zużywa mniej energii elektrycznej.

Co zrobić ze zużytym sprzętem?

Przede wszystkim należy pamiętać, że elektrośmieci nie można wyrzucać do śmietnika. Mało tego, zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. za wyrzucanie sprzętu wraz z innymi odpadami grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w specjalnie utworzonych punktach zbierania. Odpowiednio kolekcjonowane śmieci trafiają do punktów recyklingowych, gdzie w specjalnych warunkach są utylizowane, a część odzyskanego materiału trafia do powtórnego przetworzenia i wykorzystania. Ponadto recykling pozwala bezpiecznie zneutralizować szkodliwe substancje.

Warto wiedzieć, że informacje obejmujące adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, które działają na terenie danej gminy znajduje się na stronie internetowej tej gminy lub są podawane do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych.

Elektrośmieci bezpłatnie można pozbyć się również w sklepie, ale tylko w przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu w ilościach 1 za 1, np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego, starą lodówkę za nową, itp.


02/2018


 

Porównywarka produktów energooszczędnych