topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu

II EDYCJA KONKURSU KOTŁÓW PROJEKTU TOPTEN ROZSTRZYGNIĘTA
 
Druga edycja konkursu pt. "Lista TOPTEN kotłów grzewczych o mocy do 50kW" (dziesiątka najbardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku kotłów – węglowych, olejowych i gazowych) została  rozstrzygnięta. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach dokonali wyboru najlepszej dziesiątki urządzeń, które następnie opublikowano w formie list TOPTEN na niniejszej stronie internetowej www.topten.info.pl.

Konkursem objęto kotły stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz sektorze komunalnym, o mocy poniżej 50kW, w następujących, odrębnych, podkategoriach:
 • Kotły węglowe z ręcznym zasypem paliwa,
 • Kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa,
 • Kotły olejowe,
 • Kotły gazowe konwencjonalne (niekondensacyjne),
 • Kotły gazowe kondensacyjne.
Pierwszy nabór uczestników konkursu, jego przebieg i wybór najlepszych  został przeprowadzony zgodnie z regulaminem I edycji konkursu i dokumentami zamieszczonymi na stronie www.topten.info.pl.
Do konkursu przystąpiło wówczas 17 producentów, zgłaszając w sumie 21 kotłów, w tym w kategorii:
 • kotłów węglowych, 14 firm zgłosiło: 12 kotłów węglowych z automatycznym podawaniem paliwa, 5 kotłów węglowych z ręcznych podawaniem paliwa (komorowych)
 • kotłów gazowych, 3  firmy: 2 kotły gazowe kondensacyjne, 2 kotły gazowe konwencjonalne (niekondensacyjne)
 • kotłów olejowych, brak zgłoszeń.
Drugi nabór uczestników konkursu zakończył się w 31 marca 2009. Na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz na podstawie listy Topten kotłów roku 2008 stworzono nową listę energooszczędnych urządzeń grzewczych.

Wszystkie kotły obecne na listach Topten są dostępne na polskim rynku i spełniają wymagania kryterialne.
Do drugiej edycji konkursu przystąpiło 3 producentów, zgłaszając w sumie 6 kotłów, w tym w kategorii:
 • kotłów węglowych, 2 firmy zgłosiły: 3 kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa, brak zgłoszeń kotłów węglowych z ręcznych podawaniem paliwa (komorowych)
 • kotłów gazowych, 1  firma zgłosiła: 2 kotły gazowe kondensacyjne, 1 kocioł gazowy konwencjonalne (niekondensacyjne)
 • kotłów olejowych, brak zgłoszeń.
W wyniku przeprowadzonej procedury II edycji konkursu otrzymano ranking 10 kotłów węglowych automatycznie zasilanych paliwem, 4 kotłów węglowych ręcznie zasilanych paliwem, 2 kotłów gazowych kondensacyjnych i 2 konwencjonalnych.
 
Ze względu na ciągłe zainteresowanie producentów i dystrybutorów kotłów udziałem w Konkursie postanawia się kontynuować nabór uczestników do kolejnej edycji. Nabór nowych uczestników Konkursu jest ciągły z terminem zakończenia III edycji 31 stycznia 2010. Aktualizacja rankingu zostanie przeprowadzana w cyklu rocznym, z terminem ogłaszania jej wyników 31 marca każdego roku.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Szczegółowe informacje w zakładce: Konkurs kotły.

 

Porównywarka produktów energooszczędnych