topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Zielone Zamówienia Publiczne

Organy publiczne to ważni konsumenci w Europie. Wykorzystując swoją siłę nabywczą, aby wybierać towary, usługi i roboty budowlane, których wpływ na środowisko jest ograniczony, mogą one w istotnym stopniu przyczynić się do realizacji lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zielone zamówienia publiczne mogą być istotnym czynnikiem napędzającym innowacje na rynku, dostarczając sektorowi przemysłu realnych zachęt do tworzenia ekologicznych produktów i usług, szczególnie w branżach, w których nabywcy publiczni mają duży udział w rynku (np. w sektorze budownictwa, usług zdrowotnych lub transportu publicznego). Zielone zamówienia publiczne mogą również zapewnić organom publicznym oszczędności finansowe – szczególnie jeśli wziąć pod uwagę koszty zamówionych produktów lub usług w całym cyklu ich życia, a nie tylko cenę nabycia. Na przykład zakup produktów o niskim zużyciu energii lub wody może pomóc znacząco obniżyć rachunki za media. Organy, które realizują zielone zamówienia publiczne, będą lepiej przygotowane do sprostania zmieniającym się wyzwaniom w dziedzinie środowiska, jak również do osiągnięcia politycznych i wiążących celów w zakresie redukcji emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej oraz w innych dziedzinach polityki środowiskowej.


Topten Pro. Kryteria zielonych zamówień

Topten.info.pl jest przewodnikiem on-line, mającym na celu stymulowanie rynku produktów energooszczędnych poprzez udostępnienie aktualnych informacji o najbardziej efektywnych energetycznie urządzeniach dostępnych na rynku, w podziale na różne kategorie (m.in. sprzęt AGD, urządzenia biurowe, źródła światła).
Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.topten.info.pl spełniają założenia opisane w poniższych poradnikach. Zamawiający mogą więc korzystać z portalu, jako źródła wiedzy nt. dostępności na polskim rynku produktów spełniających kryteria wyboru w ramach zielonych zamówień publicznych (Topten Pro).

Poradniki na potrzeby zielonych zamówień publicznych:

Dokumenty przetargowe dot. zielonych zamówień publicznych dostępne są na www.topten.eu/professional (wersja angielska). 

Aby wspomóc Państwa działania na polu zrównoważonych zamówień zachęcamy do skorzystania z kalkulatora LCC oraz emisji CO2 dostępnego na stronie www.smart-spp.eu/guidance. Kalkulator funkcjonuje w środowisku Microsoft Excel, dostępny jest w kilku językach: francuski, niemiecki, angielski, hiszpański, portugalski, duński.

Narzędzia kalkulacyjne w excelu (wersja angielska) dla różnych grup produktów dostępne są również na stronie projektu ProcA.


Źródło tekstu i informacji:
Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Wydanie drugie, 2011.

Dostępne jest też trzecie wydanie poradnika "Buying green! A handbook on green public procurement. 3rd Edition".

 

 

 


 

Porównywarka produktów energooszczędnych