Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe – poradnik

Ważne! Zanim kupisz…

Jako, że w Polsce istnieje duży problem z jakością powietrza podejmowane są działania mające na celu wyeliminowanie smogu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Wiele województw uchwaliło tzw. uchwały antysmogowe, które zawierają liczne przepisy mające na celu wyeliminowanie z rynku tzw. „kopciuchów”. Stawiane są zarówno wymagania co do urządzeń (najczęściej muszą one spełniać kryteria rozporządzeń ekoprojektowania w zakresie emisji i efektywności), jak i co do paliwa (np. zakaz używania węgla, czy obowiązek używania drewna o wilgotności poniżej 20%). Zanim zdecydujemy się na zakup urządzenia warto zapoznać się lokalnymi przepisami, które mogą wręcz zakazywać zakupu urządzeń niespełniających minimalnych wymagań.

Jak kupić i użytkować?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy kupowany przez nas ogrzewacz opalany drewnem ma parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE:

Pellety

(zamknięta komora spalania)

Drewno opałowe

(zamknięta komora spalania)

Drewno opałowe

(otwarta komora spalania)

Sprawność przy obciążeniu znamionowym [%]

> 79%

> 65%

> 30%

Emisja pyłu [mg/m3]

< 20

< 40

< 50

Emisja CO [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

< 300

< 1500

< 2000

Emisja C org [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

< 60

< 120

<120

Emisja NOx [mg/m3]

< 200

< 200

< 200

Urządzenie spełniające powyższe wymagania będzie mieć taką informację, najczęściej jest nią naklejka z zielonym napisem ”eko”.

Aby cieszyć się miejscowym ogrzewaczem należy też zwrócić uwagę:

 • Na montaż – powinien być wykonany przez wykwalifikowanego instalatora, mającego odpowiednie kwalifikacje
 • Na zapewnienie dopływu powietrza(koniecznie z zewnątrz) oraz zadbanie o sprawną wentylację
 • Na paliwo – do spalania należy używać wyłącznie drewna suchego, sezonowanego, o wilgotności poniżej 20%
 • Spalanie – dobrze spalane drewno nie kopci. Zachęcamy do takiego układania drewna, aby spalanie odbywało się „od góry”. Jak to zrobić? Układanie stosu drewna zaczynamy od grubych polan, a następnie na krzyż kładziemy następne warstwy zbudowane z coraz cieńszych kawałków. Na samą górę stosu kładziemy podpałkę i drobne drzazgi. Ważne jest też odpowiednie dostarczanie powietrza.

(Źródło: https://www.holzenergie.ch/ueber-holzenergie/richtig-anfeuern.html)

Konserwacja

Mając w domu miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, jak np. kominek, jesteśmy zobowiązani do dokonania raz do roku przeglądu kominiarskiego. Jest to bardzo ważne, gdyż gwarantuje to bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowo, wymagana jest konserwacja paleniska, jak np. wymiana uszczelek, rusztów i elementów. Samodzielnie wprowadzane zmiany w obrębie kominka (jak np. montaż dodatkowych punktów świetlnych, modernizacja instalacji elektrycznej) warto skonsultować z firmą instalacyjną. Czasami wydawałoby się niewielka zmiana wprowadzona we własnym zakresie, może nieść ze sobą ryzyko pożarowe.

Więcej informacji:

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty

 • RIKA IMPOSA
  RIKA IMPOSA
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 10
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 110
 • RIKA ROCO
  RIKA ROCO
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 122
 • RIKA IMPERA XL
  RIKA IMPERA XL
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 122
 • RIKA REVO
  RIKA REVO
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 123
 • Haas+Sohn Pelletto 417.08-C
  Haas+Sohn Pelletto 417.08-C
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 126