Kotły grzewcze - poradnik

Jak efektywnie eksploatować urządzenia grzewcze?

Kotły gazowe

Zarówno kotły konwencjonalne, jak i kondensacyjne są praktycznie bezobsługowe. Po zamontowaniu i ustawieniu przez instalatora wszystkich parametrów ani jeden, ani drugi nie powinien absorbować naszej uwagi przez cały sezon grzewczy. Eksploatacja kotła gazowego oznacza dla użytkownika właściwie tylko konieczność zmiany parametrów pracy - przede wszystkim temperatury, do jakiej kocioł ma podgrzewać wodę, i ewentualnie okresów, w których ma być utrzymywana określona temperatura. Możliwości i łatwość ich ustawiania zależą od rodzaju regulatora, w jaki jest wyposażony kocioł. Zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie, by do kotła konwencjonalnego zastosować taki sam regulator jak do kondensacyjnego.

Aby kocioł kondensacyjny pracował efektywnie:

 • powinien być podłączony przez uprawnionego instalatora. Ponieważ są to urządzenia z zamkniętą komora spalania i wymuszonym przepływem spalin, nie potrzebują komina. Wylot spalin może być ułożony prawie poziomo, ale tylko wtedy, gdy zezwala na to producent. Spadek przewodu musi być wówczas ustawiony w kierunku do kotła, tak aby kondensat, który ewentualnie powstanie w przewodzie, spływał do kotła, a nie na zewnątrz budynku.
 • nie należy zapominać o podłączeniu do kanalizacji. W domach jednorodzinnych zwykle instaluje się kotły o mocy nie większej niż 30 kW. Kondensat, który powstaje w takich kotłach, można bez problemów odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji. Trzeba pamiętać, że przewód łączący kocioł z kanalizacją nie powinien być stalowy.
 • należy zapewnić optymalne warunki pracy. Aby kocioł pracował z największą sprawnością, temperatura wody powracającej z instalacji (temperatura powrotu) powinna być niższa od 58°C. Ogranicza to stosowanie kotłów kondensacyjnych tylko do instalacji niskotemperaturowych.

Instalacje niskotemperaturowe, czyli pracujące przy niskich parametrach wody instalacyjnej, powinny być zasilane z niskoparametrowych źródeł ciepła - kotłów kondensacyjnych lub pomp ciepła. Instalacje niskotemperaturowe powinny być zbudowane jako układy o małej pojemności wodnej. Zmniejsza się dzięki temu ich bezwładność cieplną, co pozwala na szybkie dostosowanie ilości dostarczanego do budynku ciepła w zależności od jego chwilowych potrzeb. W układach takich rośnie również sprawność regulacji. Instalacje c.o. zasilane ze źródeł niskotemperaturowych powinny być wyposażone w grzejniki konwekcyjne płytowe lub konwektorowe lub w grzejniki płaszczyznowe - podłogowe lub ścienne.

Kotły na paliwo stałe

Spalanie tak złożonej substancji jaką jest węgiel, a także biomasa, powoduje zazwyczaj w kotłach c.o. i piecach zachodzenie niecałkowitego i niepełnego spalania substancji węglowej. Od konstrukcji kotła c.o./pieca, a także od parametrów procesu spalania zależeć będą wielkości tych strat, które jednoznacznie będą wpływać na osiąganą sprawność energetyczną i efektywność ekologiczną.

Do "dobrych praktyk spalania" w instalacjach produkcji ciepła małej mocy, zwłaszcza w domowych kotłach, piecach to:

 • stosowanie w miarę możliwości kotłów węglowych nowej generacji (kotły retortowe, kotły zgazowujące itp.);
 • właściwy dobór paliwa do paleniska;
 • optymalna konstrukcja kotła/pieca w tym wyposażenie w automatykę regulacyjną;
 • regularne (co najmniej raz do roku) przeglądy kotła i przeglądy kominiarskie.

oprac. FEWE, 10/2018

Powiązane produkty

 • Velux GGL 3062
  Velux GGL 3062
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.83
  • Klasa energetyczna na chłodzenie: A
  • Klasa energetyczna na ogrzewanie: A
 • Samsung CLP-680DW
  Samsung CLP-680DW
  • Energia (kWh / rok): 78.2
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 50.8
  • TEC (kWh/tydzień): 1.5
  • Tryb gotowości (W): 11
  • Tryb uśpienia (W): 1.2
 • ABB M2BAX 100LB 4
  ABB M2BAX 100LB 4
  • Sprawność (%): 86.7
  • Poziom hałasu (dB): 50
 • Siemens 1LE1003-1BB2
  Siemens 1LE1003-1BB2
  • Sprawność (%): 88.6
  • Poziom hałasu (dB): 70
 • Konica Minolta bizhub C554e
  Konica Minolta bizhub C554e
  • Energia (kWh / rok): 182.5
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 39.1
  • TEC (kWh/tydzień): 3.5
  • Tryb gotowości (W): 173
  • Tryb uśpienia (W): 1.4