Okna - poradnik

Produkty związane z energią mają duży udział w zużyciu zasobów naturalnych i energii w całym świecie. Wywierają one w cyklu „swojego życia” istotny wpływ na środowisko. Mając na uwadze spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju, istnieje potrzeba ciągłej poprawy produktów związanych z energią tak, aby redukować niekorzystne oddziaływania i osiągnąć optymalny poziom oszczędności energii. Poza produktami, które w różny sposób wykorzystują energię tj. wytwarzają, przekazują lub mierzą, nowe dyrektywy rozszerzają ocenę energetyczną o produkty budowlane takie jak: okna, drzwi, bramy garażowe oraz materiały izolacyjne.

System oceny produktów związanych bezpośrednio ze zużyciem energii został wprowadzony wiele lat temu. Okna, drzwi i bramy jako elementy budynku są pośrednio związane ze zużyciem energii. W związku z tym etykietowanie energetyczne stolarki otworowej, zgodnie z obowiązującym prawem UE, powinno być wdrożone we wszystkich krajach członkowskich. Działanie takie zostało już wprowadzone jako dobrowolne lub obowiązkowe przez wiele państw, nie tylko w UE.

Ocena energetyczna stolarki budowlanej nie jest przedsięwzięciem prostym. Wymaga uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt energetyczny. Z tego powodu niezbędne jest wdrożenie wielokryterialnej metody oceny energetycznej stolarki, która ostatecznie pozwoli projektantom oraz końcowym odbiorcom wybrać rozwiązania o optymalnej efektywności energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami Pana Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska:

oprac. FEWE, DAEiŚ, 05/2019

Powiązane produkty

 • Fabryka Okien Vidawo VIDAWO 90mm Passiv
  Fabryka Okien Vidawo VIDAWO 90mm Passiv
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.9
  • Klasa energetyczna na chłodzenie: D
  • Klasa energetyczna na ogrzewanie: C
 • Amex-Bączek Aliplast Genesis
  Amex-Bączek Aliplast Genesis
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.8
  • Klasa energetyczna na chłodzenie: C
  • Klasa energetyczna na ogrzewanie: B
 • CAL Jagienka
  CAL Jagienka
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.78
  • Klasa energetyczna na ogrzewanie: A
 • Viessmann DIS25 (Vitosol 200 BV 0,5)
  Viessmann DIS25 (Vitosol 200 BV 0,5)
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 2.91
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.03
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 82
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.782
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 471.96
 • ABB M2BAX 71MB 6
  ABB M2BAX 71MB 6
  • Sprawność (%): 63.9
  • Poziom hałasu (dB): 39