Pompy ciepła - poradnik

Ważne! Zanim kupisz…

Pompy ciepła to urządzenia pozwalające na bycie ekologicznym, przy jednoczesnym oszczędzaniu pieniędzy (darmowe ciepło ze środowiska) i paliw kopalnych, oraz mniejszej emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo większość tych urządzeń może pełnić też funkcje chłodzące, a nie tylko grzewcze. Pierwszy krokiem jaki powinien zostać podjęty jest sprawdzenie zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Najprostszą metodą jest analiza zużycia paliw w ostatnich latach. Można również skorzystać z pomocy specjalistów, który przygotują audyt energetyczny budynku.

Jak dobrać pompę ciepła?

Pompa ciepła to inwestycja na lata, należy więc przed zakupem dobrze się zastanowić co nam jest potrzebne. Wybierając urządzenie nie można się kierować wyłącznie jego mocą. Pod uwagę trzeba też wziąć takie parametry jak: współczynnik COP (im wyższy, tym lepiej), pobór prądu (im bardziej ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej, tym bardziej ekologiczna jest pompa), klasa energetyczna, źródło ciepła (woda, powietrza, solanka, grunt).

Na dobór pompy ciepła ma wpływ stan budynku. Inaczej dobiera się urządzenie do nowego budynku, a inaczej dla już istniejącego (np. może wystąpić konieczność jego termomodernizacji).

Zwróć uwagę na pompy ciepła z certyfikatem EHPA, który gwarantuje jakość urządzenia oraz serwis gwarancyjny i dostępność część zamiennych przez długi czas. Z kolei wybierając firmę instalacyjną zwróć uwagę czy ma odpowiednie certyfikaty (jak np. certyfikat Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła EUCERT) i doświadczenie oraz sprawdź opinie.

Dobór pompy ciepła solanka- woda

Tego rodzaju pompy wykorzystują do ogrzewania energię skumulowaną w gruncie. Pobierają ją za pomocą kolektorów lub sond gruntowych i przekształcają w ciepło, które służy do ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pompa pracuje w nieograniczonym zakresie temperatur.

Wymagany jest projekt robót geologicznych jeśli działka znajduje się na terenach górniczych lub jeśli wykopy mają mieć powyżej 30 m głębokości.

Dobór pompy ciepła woda-woda

Nośnikiem energii jest tutaj woda ze zbiorników wokół działki lub studni głębinowych. Pompa pracuje w zakresie temperatur dla temperatury wody gruntowej, czyli od +7°C do +12°C.

Wymagany jest projekt robót geologicznych i pozwolenie wodnoprawne jeśli wykop przekracza 30 m głębokości.

Dobór pompy ciepła powietrze-woda

Tego rodzaju pompy ciepła sprawdzają się nawet w klimacie umiarkowanym. Pozwalają one na uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej (A++ lub A+++ w trybie grzewczym), gdyż uzyskują one energię z temperatury otoczenia (działają od +40°Cdo nawet przy –20°C). Pompy ciepła powietrze-woda należą dojednych z najtańszych ekologicznych systemów grzewczych. Nie ma potrzeby budowania instalacji do dolnego źródła ciepła. Montaż urządzenia trwa około 1-2 dni. Tego rodzaju pompa ciepła jest zalecana dla:

  • Domów stojących na małej działce
  • Domów stojących na działce w gęstej zabudowie miejskiej
  • Modernizacji systemu ogrzewania, gdyż pompy te nie wymagają dużej ingerencji w samą konstrukcję budynku.

Konserwacja

Wymagania dotyczące konserwacji i przeglądów są znacznie niższe niż w przypadku innych źródeł ogrzewania. Pompy ciepła zwykle zasila się energią elektryczną. Dzięki temu nie jest potrzebne miejsce na magazynowanie paliwa. Dodatkowo są one ekologiczne, gdyż nie powodują lokalnej emisji zanieczyszczeń. Im bardziej przyjazny sposób wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej do zasilania, tym bardziej ekologiczna jest pompa ciepła. Nie są potrzebne przeglądy kominiarskie, gdyż komin przy tej instalacji jest zbędny.

Finansowanie

Na montaż pompy ciepła można w Polsce uzyskać finansowanie. Przykładowe możliwości:

Więcej informacji:

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty