Efektywność energetyczna oraz OZE – trwają konsultacje publiczne dwóch dyrektyw unijnych

  • Przez Anna Bogusz
  • Opublikowany 2 miesiące temu

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska zobowiązała się do bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu i oceni, w jaki sposób można odpowiedzialnie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 50–55% do 2030 r. W związku z powyższym przeglądowi zostaną poddane dwie europejskie dyrektywy:

  • W sprawie efektywności energetycznej EED – jako że efektywne wykorzystanie energii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia takiego celu, przegląd ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, jak można zmienić dyrektywę EED, aby osiągnąć wyższy poziom redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. i przyczyniać się do innych inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu. Konsultacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.
  • W sprawie odnawialnych źródeł energii RED – przegląd ma na celu ocenę w jakim stopniu unijne przepisy dotyczące energii odnawialnej mogą przyczynić się do zwiększenia ambicji klimatycznych UE. Przegląd ma także zbadać, jak przyspieszyć przejście do bardziej zintegrowanego systemu energetycznego, zgodnie z opisem w strategii integracji systemu energetycznego i wodoru. Konsultacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Konsultacje publiczne trwają do 9 lutego 2021.

Powiązane produkty