Komisja Europejska proponuje ambitniejszy cel klimatyczny – obniżenie emisji do 2030 r. o 55%

 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 3 miesiące temu

Komisja Europejska przedstawiła 17 września plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Nowy cel opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Z oceny wynika, że taki cel jest realistyczny, a jego osiągnięcie możliwe. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali globalnej przed kolejną konferencją klimatyczną ONZ (COP26).

Komisja Europejska:

 • przedstawiła poprawkę do proponowanego europejskiego prawa o klimacie, przewidującą jako cel na 2030 r. ograniczenie emisji o co najmniej 55% z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;
 • wezwała Parlament i Radę do potwierdzenia celu 55% jako nowego ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE w ramach porozumienia paryskiego oraz o przedstawienie go UNFCCC do końca bieżącego roku;
 • określiła wnioski ustawodawcze, które mają zostać przedstawione do czerwca 2021 r. i służyć realizacji nowego celu, obejmujące: rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów; usprawnienie polityki w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.

Oprócz planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. i towarzyszącej mu oceny skutków Komisja przyjęła również ocenę krajowych planów państw członkowskich w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030. Z oceny Komisji wynika, że UE jest na dobrej drodze do przekroczenia obecnego celu przewidującego obniżenie emisji do 2030 r. o co najmniej 40%, w szczególności dzięki ciągłym postępom we wdrażaniu energii ze źródeł odnawialnych w całej Europie. Aby osiągnąć nowy cel wynoszący 55%, UE będzie musiała jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną i udział energii ze źródeł odnawialnych. Kwestia ta będzie teraz przedmiotem dalszych konsultacji i analiz, zaś w czerwcu 2021 r. Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze.

źródło informacji i tekstu: Komisja Europejska, informacja prasowa z dn. 17.09.2020

Powiązane produkty

 • E.C.A. Sink Mixers, 406218020STxx
  E.C.A. Sink Mixers, 406218020STxx
  • Klasa efektywności: A
  • Energia (kWh / rok): 312
 • Besel 3SIE 71-4A*
  Besel 3SIE 71-4A*
  • Sprawność (%): 75
 • JVC LT-43VF4900P
  JVC LT-43VF4900P
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 37
 • Sobański PASSIV 92
  Sobański PASSIV 92
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.78
  • Klasa energetyczna na chłodzenie: C
  • Klasa energetyczna na ogrzewanie: B
 • Sharp MX-M654N
  Sharp MX-M654N
  • Energia (kWh / rok): 250.3
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 59.3
  • TEC (kWh/tydzień): 4.8
  • Tryb gotowości (W): 208
  • Tryb uśpienia (W): 1