Nowe zasady etykietowania urządzeń tuż, tuż...

  • Przez Anna Bogusz
  • Opublikowany 3 lata temu

Bruksela, 21 marca 2017

Celem porozumienia jest zachęcenie użytkowników do nabywania urządzeń o wyższej klasie efektywności energetycznej.

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej przyjęli wspólne stanowisko o aktualizacji dotychczasowych zasad etykietowania urządzeń zużywających energię (Dyrektywa 2010/30/EU), w aspekcie ich efektywności i gwarantowanych oszczędności. Odnośne przepisy unijne zostały zaktualizowane i w rezultacie dotychczas stosowane etykiety efektywności w zakresie od A+++ do G zostaną zastąpione przez bardziej zrozumiały dla klienta i łatwiejszy system stosujący oznaczenia od A do G.

Wprowadzona modyfikacja zostanie uzupełniona o wdrożenie dostępnej publicznie bazy danych, planowanej do uruchomienia od stycznia 2019, której zadaniem będzie ułatwienie nabywcom dokonanie właściwego wyboru przy kupowaniu urządzeń gospodarstwa domowego, a także zapewnienie dostępu do informacji ze strony instytucji nadzoru rynku.

Według przeprowadzonych badań 85% nabywców sprzętu AGD zwraca uwagę na etykiety informujące o efektywności energetycznej, a obecnie stosowany system obejmujący kategorie od A+ do A+++ był nieczytelny i mylący, a także pozwalał na maskowanie ukrytych potencjalnych znacznych różnic w zakresie sprawności sprzętu. Nowy system ma wyeliminować te niedoskonałości. Planuje się, że w przyszłości zostanie wprowadzony obowiązek aktualizacji oprogramowania urządzeń inteligentnych tak, aby całkowicie wyeliminować urządzenia złej jakości.

Nowy tekst porozumienia obejmuje również bardziej klarowne zasady prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych, wprowadzania krajowych systemów zachęt promujących urządzenia o wyższej klasie efektywności.

Po przeprowadzeniu niezbędnej procedury i po zatwierdzeniu nowych przepisów przez Parlament Europejski, nowe regulacje zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Nadrzędnym celem UE jest realizacja jej strategii energetycznej. Efektywność energetyczna jest skutecznym środkiem redukcji emisji, a równocześnie pozwala na osiąganie oszczędności przez użytkowników urządzeń.

Dodatkowe informacje:

Urządzenia efektywne energetycznie

Unijna strategia energetyczna

źródło: portal European Council

Powiązane produkty