Trwają konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 8 miesięcy temu

Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U z 2016 r. poz.1790), która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str.1).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1), którego celem jest uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie doprecyzowuje i wzmacnia obecne przepisy w zakresie etykietowania energetycznego, a także rozszerza ich zakres, tj.:

 • aktualizuje etykietę energetyczną i umożliwia zmianę skali (od A do G);
 • ustanawia dwumodułową bazę produktów objętych obowiązkiem etykietowania energetycznego – oddzielny moduł dla organów nadzoru rynku oraz oddzielny dla konsumentów;
 • precyzuje obowiązki poszczególnych podmiotów;
 • poprawia egzekwowanie przepisów;
 • poprawia powiązanie między etykietowaniem energetycznym a normami pomiarowymi.

Przedmiotowa regulacja ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia nr 2017/1369 poprzez:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu kontroli produktów wykorzystujących energię oraz
 • uspójnienie istniejących przepisów krajowych i UE w zakresie etykietowania energetycznego.

Całość dokumentacji dotyczącej konsultacji dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

źródło tekstu: Rządowe Centrum Legislacji (uzasadnienie)

Powiązane produkty

 • SIMOTOP T3A 100L-6
  SIMOTOP T3A 100L-6
  • Sprawność (%): 82.5
 • OMEC Motors 132M6
  OMEC Motors 132M6
  • Sprawność (%): 87.7
  • Poziom hałasu (dB): 59
 • Canon i-SENSYS LBP7780Cx
  Canon i-SENSYS LBP7780Cx
  • Energia (kWh / rok): 104.3
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 33.3
  • TEC (kWh/tydzień): 2
  • Tryb gotowości (W): 35
  • Tryb uśpienia (W): 1
 • HP LaserJet Enterprise M506dn
  HP LaserJet Enterprise M506dn
  • Energia (kWh / rok): 99.1
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 61.7
  • TEC (kWh/tydzień): 1.9
  • Tryb uśpienia (W): 8
  • Tryb wyłączenia (W): 2.4
 • Ricoh MP C5504SP
  Ricoh MP C5504SP
  • Energia (kWh / rok): 130.4
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 27.9
  • TEC (kWh/tydzień): 2.5
  • Tryb gotowości (W): 30.8
  • Tryb uśpienia (W): 0.9