Trwają konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 10 miesięcy temu

Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U z 2016 r. poz.1790), która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str.1).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1), którego celem jest uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie doprecyzowuje i wzmacnia obecne przepisy w zakresie etykietowania energetycznego, a także rozszerza ich zakres, tj.:

 • aktualizuje etykietę energetyczną i umożliwia zmianę skali (od A do G);
 • ustanawia dwumodułową bazę produktów objętych obowiązkiem etykietowania energetycznego – oddzielny moduł dla organów nadzoru rynku oraz oddzielny dla konsumentów;
 • precyzuje obowiązki poszczególnych podmiotów;
 • poprawia egzekwowanie przepisów;
 • poprawia powiązanie między etykietowaniem energetycznym a normami pomiarowymi.

Przedmiotowa regulacja ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia nr 2017/1369 poprzez:

 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu kontroli produktów wykorzystujących energię oraz
 • uspójnienie istniejących przepisów krajowych i UE w zakresie etykietowania energetycznego.

Całość dokumentacji dotyczącej konsultacji dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

źródło tekstu: Rządowe Centrum Legislacji (uzasadnienie)

Powiązane produkty

 • LG 49LH615V
  LG 49LH615V
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 66
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.14
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 45
 • HP LaserJet Enterprise M605dn
  HP LaserJet Enterprise M605dn
  • Energia (kWh / rok): 151.2
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 58
  • TEC (kWh/tydzień): 2.9
  • Tryb uśpienia (W): 3.7
  • Tryb wyłączenia (W): 0.7
 • Hotpoint-Ariston XH9 T3Z XOJZH
  Hotpoint-Ariston XH9 T3Z XOJZH
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 187
  • Poziom hałasu (dB): 38
 • Electrolux ESF4650ROX
  Electrolux ESF4650ROX
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 174
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2380
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 8.5
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.62
  • Poziom hałasu (dB): 45
 • OMEC Motors 132S2
  OMEC Motors 132S2
  • Sprawność (%): 89.4
  • Poziom hałasu (dB): 70