Bębnowe suszarki do prania - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie bębnowe suszarki do prania (do użytku domowego) dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Bębnowe suszarki do prania do użytku domowego znajdujące się na liście Topten mają klasę energetyczną A+++, a klasa wydajności skraplania to A. Na stronie Topten.info.pl prezentowane są suszarki bębnowe kondensacyjne.

Źródło danych

 • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej (EEI), obliczonego na podstawie danych udostępnianych przez producenta. Im niższa wartość wskaźnika, tym bardziej energooszczędne urządzenie.

Słowniczek

Pojemność, kg
Pojemność wyrażona w kilogramach, dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu.

Klasa efektywności energetycznej
Obowiązkowe jest umieszczanie na urządzeniach etykiet ze skalą od D (najmniejsza efektywność) do A+++ (największa efektywność), wedle rozporządzenia nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r.

Roczne zużycie energii, kWh/rok
Zużycie energii liczone na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia

Klasa wydajności skraplania
Klasa wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A (największa wydajność).

Czas suszenia, minuty
Odpowiada programowi suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu, wyrażony w minutach.

Hałas, dB
Poziom mocy akustycznej (średnia wartość ważona) w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 932/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

Linki

 • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty

 • Miele TWV680 WP PASSION
  Miele TWV680 WP PASSION
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 174
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 21.41
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Poziom hałasu (dB): 62
 • Bosch WTY887W0PL
  Bosch WTY887W0PL
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 175
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 21.47
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Poziom hałasu (dB): 61
 • Bosch WTR87TW0PL
  Bosch WTR87TW0PL
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 176
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 23.38
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Poziom hałasu (dB): 64
 • Whirlpool FT D 8X3WS EU
  Whirlpool FT D 8X3WS EU
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 175
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 23.41
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Poziom hałasu (dB): 64
 • Miele TCR870 WP ECO&STEAM WIFI&XL
  Miele TCR870 WP ECO&STEAM WIFI&XL
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 193
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 23.66
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Poziom hałasu (dB): 62