Chłodziarko -zamrażarki i zamrażarki - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Wszystkie urządzenia prezentowane na portalu Topten są klasy energetycznej A+++, a maksymalne zużycie energii wynosi 200 kWh/rok (wedle etykiety energetycznej).

Źródło danych

 • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej EEI, który został wyliczony na podstawie danych udostępnianych przez producentów w karcie produktu. Im niższa wartość wskaźnika, tym bardziej energooszczędne jest urządzenie.

Słowniczek

Koszty energii, zł/rok
Założenia:

 • koszty energii wyliczane są na podstawie deklarowanego rocznego zużycia energii (z etykiety energetycznej),
 • przyjęto koszt 1 kWh na poziomie 0,65 zł (wartość uśredniona).

Zużycie energii, kWh/rok
Roczne zużycie energii wedle Rozporządzenia nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r., wedle informacji na etykiecie energetycznej.

Pojemność użytkowa chłodziarki, l
Oznacza komorę przeznaczoną konkretnie do przechowywania łatwo psujących się środków spożywczych (tj. o temperaturze roboczej > – 6 °C) - wedle danych z etykiety energetycznej.

Pojemność użytkowa zamrażarki, l
Oznacza komorę o niskiej temperaturze przeznaczoną konkretnie do przechowywania zamrożonych środków spożywczych, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej ≤ – 6 °C) - wedle danych z etykiety energetycznej.

Emisja hałasu, dB
Poziom hałasu emitowany przez urządzenie.

Temperatura otoczenia, °C
Optymalny przedział temperatur otoczenia dla pracy urządzenia chłodniczego określa klasa klimatyczna. Urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych klasyfikuje się do co najmniej jednej klasy klimatycznej zgodnie z podziałem:

 • Rozszerzona umiarkowana, SN - średnia temp. otoczenia od +10°C do +32°C
 • Umiarkowana, N - średnia temp. otoczenia od +16°C do +32°C
 • Subtropikalna, ST - średnia temp. otoczenia od +16°C do +38°C
 • Tropikalna, T - średnia temp. otoczenia od +16°C do +43°C

Klasa energetyczna, wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
Obowiązkowe jest umieszczanie na urządzeniach etykiet ze skalą od G (najbardziej energochłonne) do A+++ (najbardziej energooszczędne), wedle rozporządzenia nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. Klasyfikacja bazuje na wskaźniku efektywności energetycznej (EEI), którego wartość dla klasy A+++ wynosi poniżej 22. Obecnie na rynku powinny być dostępne urządzenia co najmniej klasy energetycznej A+. Dyrektywa ecodesign zakazuje wprowadzania do obrotu urządzeń o niższej klasie energetycznej.

System no-frost (system bezszronowy)
Jest to automatyczny system zapobiegający ciągłemu oszronieniu, w którym chłodzenie jest wynikiem wymuszonego obiegu powietrza, automatyczny system odszraniania odszrania parownik lub parowniki, a woda powstała ze stopionego szronu jest automatycznie usuwana.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. dot. etykietowania urządzeń chłodniczych,
 • Rozporządzenie Komisji 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

Linki

 • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign
 • Encodex, Nürnberg, Niemcy. Encodex jest spółką zależną GfK Group, obecną w ponad 50 krajach na całym świecie, specjalizującą się w badaniach rynku produktów.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

02/2018, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty

 • Solar-Expert S-EX 267
  Solar-Expert S-EX 267
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 3.29
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.023
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 82
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.343
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 437.21
 • Grundfos ALPHA 2 L 25-40
  Grundfos ALPHA 2 L 25-40
  • Średnia moc pompy (W): 8.8
  • Energia (kWh / rok): 44
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.15
  • Moc nominalna (W): 18
 • Philips 65PUS6162
  Philips 65PUS6162
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 100
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.12
  • Tryb gotowości (W): 0.3
  • Moc nominalna (W): 68
 • Candy GVS1510TWHC3/1-S
  Candy GVS1510TWHC3/1-S
  • Klasa efektywności: A+++
  • Hałas, wirowanie (dB): 79
  • Hałas, pranie (dB): 51
  • Energia (kWh / rok): 196
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 36.6
  • Klasa efektywności wirowania: A
  • Zużycie wody (l/rok): 10500
 • Philips LED 80W gu10 WW 36D D SRT4
  Philips LED 80W gu10 WW 36D D SRT4
  • Klasa efektywności: A+
  • Skuteczność świetlna (lm / W): 82