Klimatyzatory - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej energooszczędne klimatyzatory pokojowe dostępne w Polsce, o mocy chłodniczej do 12 kW. Na stronie prezentowane są klimatyzatory pokojowe w podziale na:

 • Pojedyncze
 • Multi-split
 • Jednokanałowe
 • Dwukanałowe

Kryteria techniczne

Wszystkie klimatyzatory prezentowane na topten.info.pl spełniają wymagania dotyczące wydajności chłodzenia i ogrzewania, zgodnie z rozporządzeniem 626/2011 w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów:

Rodzaj klimatyzatora

Klasa energetyczna dla funkcji grzania / chłodzenia

Split ≤ 4 kW

A +++ / A ++

Split > 4 kW

A ++ / A +

Multi-split

A ++ / A +

Jednokanałowe

A ++ / A +

Dwukanałowe

A ++ / A +

Wszystkie wartości przyjęte zostały wedle deklaracji producentów. Produkty, dla których producenci nie są w stanie podać wymaganych parametrów, nie będą prezentowane na stronie topten.info.pl. Producenci muszą podać odpowiednie wartości. Wszystkie deklaracje można zweryfikować za pomocą losowych pomiarów. Kryteria wyboru można zmienić w dowolnym momencie, aby uwzględnić zmiany na rynku.

Źródło danych

 • Dane prezentowane na stronie www.topten.eu
 • Deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu)
 • Dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie

Warunki selekcji

Produkty są uszeregowane według wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej chłodniczej (SEER) oraz wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej cieplnej (SCOP). Kolejność prezentacji można zmienić klikając w „Sortuj według”.

Słowniczek

Klimatyzator

Urządzenie mogące ochładzać lub ogrzewać powietrze w pomieszczeniach, bądź spełniające obie te funkcje jednocześnie. Wykorzystuje ono w tym celu sprężarkę z napędem elektrycznym. Istnieją też urządzenia, które wykorzystują wodę poprzez odparowanie jej w skraplaczu. Rodzaje:

 • Klimatyzator dwukanałowy: Jest to rodzaj klimatyzatora, w którym podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze jest wprowadzane do urządzenia z zewnątrz jednym kanałem i odprowadzane na zewnątrz drugim.
 • Klimatyzator jednokanałowy: Jest to rodzaj klimatyzatora, w którym podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze jest wprowadzane i wyprowadzane z pomieszczenia za pomocą tego samego kanału.
 • Klimatyzator jednoczęściowy: Rodzaj klimatyzatora lub pompy ciepła, który składa się z zamkniętego zespołu zaprojektowanego jako samodzielna jednostka. Przeznaczony jest przede wszystkim do montażu w oknie, na ścianie lub przypodłogowo. Składa się ze sprężarki, wymienników ciepła i systemu wentylacyjnego zainstalowanych w jednej szafce.
 • Klimatyzator split: Rodzaj klimatyzatora lub pompy ciepła, który składa się z jednostki wewnętrznej (parownik) i jednostki zewnętrznej (skraplacz), z jednostką wewnętrzną zamontowaną na podłodze, ścianie lub suficie. Składa się ze sprężarki, wymienników ciepła, silników wentylatorów i systemu wentylacyjnego zainstalowanych w dwóch oddzielnych szafach.

Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP)

Wskaźnik ten wskazuje jaki jest wpływ danego czynnika chłodniczego na warstwę ozonową. Został on odniesiony do trichlorofluorometanu (CFC-11, freon-11). ODP odnosi się do „Podręcznika protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, wydanie XII, załączniki A, B, C i F”.

Wskaźnik efektywności energetycznej chłodniczej (EER)

Wyraża stosunek wydajności chłodniczej [kW] do poboru mocy [kW] na potrzeby chłodzenia podczas pracy urządzenia w standardowych warunkach. Wskaźnik ten pozwala na zakwalifikowanie urządzenia do klasy energetycznej. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej energooszczędne urządzenie.

Wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej (COP)

Wyraża stosunek wydajności grzewczej [kW] do poboru mocy [kW] na potrzeby ogrzewania podczas pracy urządzenia w standardowych warunkach. Wskaźnik ten pozwala na zakwalifikowanie urządzenia do klasy energetycznej. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej energooszczędne urządzenie.

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej chłodniczej (SEER)

Ogólny wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego. Obliczony jest jako referencyjne roczne zapotrzebowanie na chłodzenie podzielone przez roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej cieplnej (SCOP)

Ogólny wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu grzewczego. Obliczony jest jako referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło podzielone przez roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)

Oznacza on szacunkową miarę jako mocno wpływa 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania pary na tworzenie się efektu cieplarnianego. Jest on wyrażony w kg ekwiwalentu CO2 w horyzoncie 100 lat.

Zmienna prędkość sprężarki

Rodzaj klimatyzatora (typu inwerter) lub pompy ciepła, w którym sprężarka ma płynnie regulowane obroty, dzięki czemu pracuje ze zmienną wydajnością. Urządzenie jest wtedy bardziej energooszczędne, gdyż płynnie reaguje na wysokość temperatury w pomieszczeniu, a poprzez zmianę obrotów sprężarki, rzadziej się włącza i wyłącza (brak niepotrzebnych strat energii elektrycznej).

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów
 • Rozporządzenie nr 518/2014 zmieniające rozporządzenia unijne w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w Internecie
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych
 • Norma pomiarowa EN 14511 dotycząca klimatyzatorów została w 2011 r. zmieniona przez Europejski Komitet Normalizacyjny normą PN-EN 14825:2012 celem uwzględnienia pomiaru SCOP na podstawie zużycia energii końcowej i warunków klimatycznych, a także pracy w warunkach częściowego obciążenia

Linki

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty

 • Klimatyzatory
  Klimatyzatory
  • Zużycie energii dla chłodzenia (kWh/rok): 83
  • Moc chłodnicza (kW): 2.5
  • Moc grzewcza (kW): 3.2
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: A+++
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A+++
  • SCOP (ogrzewanie): 5.2
  • SEER (chłodzenie): 10.5
  • Zużycie energii dla ogrzewania (kWh/rok): 807
 • Klimatyzatory
  Klimatyzatory
  • Zużycie energii dla chłodzenia (kWh/rok): 410
  • Moc chłodnicza (kW): 4
  • Moc grzewcza (kW): 6.3
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: A+++
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A+++
  • SCOP (ogrzewanie): 5.1
  • SEER (chłodzenie): 9.5
  • Zużycie energii dla ogrzewania (kWh/rok): 400
 • Klimatyzatory
  Klimatyzatory
  • Zużycie energii dla chłodzenia (kWh/rok): 92
  • Moc chłodnicza (kW): 2.5
  • Moc grzewcza (kW): 3.6
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: A+++
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A+++
  • SCOP (ogrzewanie): 5.9
  • SEER (chłodzenie): 9.5
  • Zużycie energii dla ogrzewania (kWh/rok): 831
 • Klimatyzatory
  Klimatyzatory
  • Zużycie energii dla chłodzenia (kWh/rok): 129
  • Moc chłodnicza (kW): 3.5
  • Moc grzewcza (kW): 4
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: A+++
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A+++
  • SCOP (ogrzewanie): 5.1
  • SEER (chłodzenie): 9.5
  • Zużycie energii dla ogrzewania (kWh/rok): 988
 • Klimatyzatory
  Klimatyzatory
  • Zużycie energii dla chłodzenia (kWh/rok): 136
  • Moc chłodnicza (kW): 3.5
  • Moc grzewcza (kW): 5
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: A+++
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A+++
  • SCOP (ogrzewanie): 5.7
  • SEER (chłodzenie): 9
  • Zużycie energii dla ogrzewania (kWh/rok): 1100