Kolektory słoneczne - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne kolektory słoneczne płaskie dostępne na polskim rynku.

Kryteria wyboru

Pod uwagę brano kolektory mające certyfikat Solar KeyMark. Kolektory słoneczne płaskie prezentowane na stronie topten.info.pl spełniają założenia metodologii opracowanej przez Euro-Centrum. Park Naukowo-Technologiczny.

Pobierz metodologię - pdf

Źródło danych

 • dane pochodzące z certyfikatu Solar KeyMark,
 • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Produkty są wyświetlane w kolejności wynikającej z wielkości współczynnika nazwanego jakością energetyczną kolektora F. Im wyższa wartość, tym kolektor bardziej energooszczędny.

Słowniczek

Producent, Model
Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modele kolektorów słonecznych.

Sprawność optyczna kolektora
Jest to maksymalna sprawność kolektora. Uzyskiwana je ona w sytuacji gdy średnia temperatura czynnika roboczego jest równa temperaturze otoczenia, w praktyce właściwie nie występuje

Energia uzyskiwana kWh/rok
Energia pozyskiwana przez kolektor ze Słońca w ciągu roku

Powierzchnia apertury
Powierzchnia, z której promieniowanie słoneczne pada na absorber. W przypadku kolektora płaskiego jest ona równa powierzchni szyby.

Powierzchnia brutto
Całkowita powierzchnia kolektora.

Temperatura stagnacji
Maksymalna temperatura absorbera, przy braku odbioru ciepła z kolektora.

Współczynniki strat ciepła

 • a1 - liniowy współczynnik przenikania ciepła kolektora [W/m2K], którego wartość podaje certyfikat Solar Keymark,
 • a2 - kwadratowy współczynnik przenikania ciepła kolektora [W/m2K2], którego wartość podaje certyfikat Solar Keymark.

Im większa będzie wartość współczynnika strat ciepła a1, tym kolektor słoneczny będzie uzyskiwał niższe wydajności, gdy temperatura absorbera będzie wyraźnie wyższa od temperatury powietrza zewnętrznego. Z kolei im wyższa będzie wartość współczynnika strat ciepła a2, tym kolektor może cechować się wysoką sprawnością pracy przy niższych temperaturach absorbera, ale tracić ją przy wzroście temperatury absorbera.

Współczynnik jakości energetycznej F

 • Miesięczny współczynnik jakości energetycznej - wielkość opisująca jak dobrze "działa" kolektor w porównaniu do kolektora idealnego w danym miesiącu - innymi słowy ile procent mocy promieniowania słonecznego w danym miesiącu kolektor jest w stanie pozyskać.
 • Roczny współczynnik jakości energetycznej - suma miesięcznych współczynników jakości energetycznej obliczonych dla każdego miesiąca w roku. Parametr ten jest prezentowany na liście topten.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

06/2017, opracowanie: Euro-Centrum, FEWE

Powiązane produkty

 • Viessmann DIS25 (Vitosol 200 BV 0,5)
  Viessmann DIS25 (Vitosol 200 BV 0,5)
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 2.91
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.03
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 82
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.782
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 471.96
 • Solar-Expert S-EX 267
  Solar-Expert S-EX 267
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 3.29
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.023
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 82
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.343
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 437.21
 • Sunex AMX 2.85
  Sunex AMX 2.85
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 3.29
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.023
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 82
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.343
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 437.21
 • Sunex SX 2.85 AL
  Sunex SX 2.85 AL
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 3.23
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.019
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 81
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.348
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 437.07
 • Sunex SX 2.51 AL
  Sunex SX 2.51 AL
  • Współczynnik strat a1, W/(m2K): 3.23
  • Współczynnik strat a2, W/(m2K): 0.019
  • Sprawność optyczna kolektora (%): 81
  • Współczynnik jakości energetycznej F: 4.281
  • Energia uzyskiwana (kWh/rok): 432.72