Kotły na biomasę - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej energooszczędne kotły na paliwo stałe dostępne na polskim rynku. Na liście prezentowane są modele na pellety drzewne lub drewno opałowe, lub na oba rodzaje paliwa.

Kryteria techniczne

Wszystkie kotły na paliwo stałe prezentowane na Topten.info.pl spełniają następujące wymagania energetyczne oraz emisyjne:

Kotły na pellety drzewne

Kotły na drewno opałowe

Klasa energetyczna

A+ lub wyższa

A+ lub wyższa

Emisja pyłu [mg/m3]

15

30

Emisja CO [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

30

100

Emisja C org [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

10

15

Emisja NOx [mg/m3]

150

150

Regulacje prawne

Etykietowanie energetyczne

Wszystkie prezentowane urządzenia są oznakowane etykietą energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Dla kotłów na paliwo stałe etykiety energetyczne są obowiązkowe od 26 września 2019 r., klasyfikując je w skali od A +++ (najbardziej energooszczędna) do D (najmniej energooszczędna).

Etykieta zawiera informacje takie jak: producent, model, klasa efektywności energetycznej, znamionowa moc cieplna w kW, dodatkowe funkcje - podgrzewania wody w przypadku kotłów wielofunkcyjnych lub wytwarzania energii elektrycznej w przypadku kotłów kogeneracyjnych.

Etykieta energetyczna jest obowiązkowa dla urządzeń o mocy znamionowej do 70 kW.

Ekoprojektowanie

Wymagania dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe określa Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Przepisy dotyczące ekoprojektu obowiązują dla urządzeń o mocy znamionowej do 500 kW. Minimalne wymagania zostały określone dla następujących kryteriów i lat wprowadzenia:

  • 2017: wymagania informacyjne (karta produktu, dokumentacja techniczna, etykieta produktu)
  • 2019: baza danych produktów (wymagane przesłanie dokumentacji technicznej produktu)
  • 2020 Poziom 1: MEPS w zakresie efektywności energetycznej, emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu.

Wymagania określone w rozporządzeniu 2015/1189 w zakresie efektywności i emisji są następujące:


Kotły na pellety drzewne (automatyczne)

Kotły na drewno opałowe (ręczne)

Efektywność energetyczna

75% (<20 kW) i 77% (>20 kW)

Emisja pyłu [mg/m3]

40

60

Emisja CO [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

500

700

Emisja C org [mg/m3], przy obciążeniu nominalnym

20

30

Emisja NOx [mg/m3]

200

350

Źródło danych

  • Deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu)
  • Dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie
  • Dane prezentowane na stronie www.topten.eu

Warunki selekcji

Produkty są uszeregowane według wskaźnika efektywności energetycznej (EEI). Kolejność prezentacji można zmienić klikając w „Sortuj według”.

Słowniczek

Emisje pyłu / CO / Corg / NOx, mg / Nm3

Określa cząstki stałe / tlenek węgla / węgiel organiczny / tlenki azotu w powietrzu wywiewanym przy nominalnym obciążeniu urządzenia.

Klasa energetyczna

Określa aktualną etykietę zgodnie z rozporządzeniem 2015/1186 w zakresie od A +++ do D. Na liście Topten prezentowane są modele mające co najmniej klasę A+.

Rodzaj paliwa

Określa paliwo, które może być użyte w kotle – pellety, drewno opałowe lub oba rodzaje.

Rodzaj załadunku

Określa sposób załadunku kotła, np. ręcznie, przenośnik ślimakowy, przenośnik pneumatyczny.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, %

Oznacza stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń w określonym sezonie ogrzewczym zapewniane przez kocioł na paliwo stałe do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

Wskaźnik efektywności energetycznej, %

Określa wydajność przy obciążeniu znamionowym, np. 107. Im wyższa wartość EEI, tym bardziej wydajny jest kocioł.

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą przy obciążeniu nominalnym, %

Określa dodatkowe zapotrzebowanie na energię dla dodatkowych procesów (takich jak załadunek, wentylacja, kontrola przepływu powietrza itp.).

Znamionowa moc cieplna, kW

Oznacza deklarowaną moc cieplną kotła na paliwo stałe zapewniającego ogrzewanie zamkniętych pomieszczeń w drodze spalania paliwa zalecanego.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

Ekoprojektowanie

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

Etykietowanie energetyczne

Linki

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, oprac. FEWE

Powiązane produkty