Monitory - kryteria wyboru

Metodologia

W serwisie Topten prezentujemy najbardziej efektywne energetycznie monitory komputerowe dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Monitory komputerowe prezentowane na stronie www.topten.info.pl spełniają następujące wymagania:

 • spełniają aktualną normę TCO Displays 7 lub 8,
 • są aktualnie dostępne na polskim rynku,
 • w trybie czuwania (sleep mode) oraz w trybie wyłączenia (off mode) mają maksymalny poziom zużycia energii na poziomie 0,5W,
 • maksymalny poziom zużycia energii w trybie włączenia (on mode), mierzony przez TCO:
Przekątna (d), cale Maksymalny poziom zużycia energii w trybie włączenia (on mode)
15 ≤ d < 17 13 W
17 ≤ d < 20 18 W
20 ≤ d < 22 20 W
d ≥ 22 22 W

Źródło danych

 • deklaracje producentów, znalezione na stronach internetowych, w katalogach, bądź udostępnione na życzenie,
 • dane z bazy TCO,
 • dane dostępne na stronie internetowej www.topten.eu oraz na stronach poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle rocznych kosztów energii (zł/rok).

Słowniczek

Roczne koszty energii (zł/rok), założenia:

 • koszt za energię elektryczną zużytą w ciągu 1 roku użytkowania;
 • przyjęto koszt 1 kWh na poziomie 0,75 zł;
 • urządzenie działa 3 godziny dziennie w trybie włączenia (on mode), 3 godziny w trybie czuwania (sleep mode) oraz 18 godzin w trybie wyłączenia (off mode)

Rozmiar (w calach)
Rozmiar przekątnej ekranu, w calach

Rozdzielczość (w pikselach)
Maksymalna rozdzielczość, w pikselach (poziomo x pionowo).

Kontrast
Standardowy współczynnik kontrastu (200 oznacza kontrast 1:200)

Jasność (cd/m2)
Standardowa jasność obrazu (luminacja), w kandelach na m2.

Power On (W)
Pobór mocy w trybie włączenia, w Watach

Power Sleep (W)
Pobór mocy w trybie czuwania, w Watach

Power Off (W)
Pobór mocy w trybie wyłączenia, w Watach

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Energy Star : Labelling for Energy Efficient Office Equipment. Informacje ze Stanów Zjednoczonych [ang].
 • Energy Star Program Requirements for Computer Monitors (V. 5.1 lub V. 6.0) (pdf) [ang].
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów
 • TCO Sztokholm (Szwecja)

Publikacje

Linki

 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

06/2020, tłumaczenie FEWE

Powiązane produkty

 • EIZO FlexScan S1934
  EIZO FlexScan S1934
  • Tryb włączenia (W): 9
  • Energia (kWh / rok): 13
  • Tryb uśpienia (W): 0.5
  • Tryb wyłączenia (W): 0.5
 • EIZO FlexScan EV2216W
  EIZO FlexScan EV2216W
  • Tryb włączenia (W): 12
  • Energia (kWh / rok): 18
  • Tryb uśpienia (W): 0.3
  • Tryb wyłączenia (W): 0.3
 • EIZO FlexScan EV2451
  EIZO FlexScan EV2451
  • Tryb włączenia (W): 13
  • Energia (kWh / rok): 19
  • Tryb uśpienia (W): 0.5
  • Tryb wyłączenia (W): 0.5
 • EIZO EV2456
  EIZO EV2456
  • Tryb włączenia (W): 11
  • Energia (kWh / rok): 19
  • Tryb uśpienia (W): 0.5
  • Tryb wyłączenia (W): 0.5
 • AOC I2275PWQU
  AOC I2275PWQU
  • Tryb włączenia (W): 14
  • Energia (kWh / rok): 20
  • Tryb uśpienia (W): 0.2
  • Tryb wyłączenia (W): 0.2