Odkurzacze - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl – najlepsze produkty w Polsce – prezentuje najbardziej efektywne odkurzacze dostępne na polskim rynku. Pod uwagę brano odkurzacze dla których obowiązuje etykieta energetyczna.

Kryteria techniczne

Odkurzacze prezentowane na liście Topten muszą spełniać wymagania klasy A+ i wyższej. Dane te są prezentowane na etykiecie energetycznej

Źródło danych

  • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
  • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Produkty są wyświetlane w kolejności wynikającej z kosztów zużytej energii w ciągu 10 lat użytkowania. Przyjęto uśredniony koszt na poziomie 0,65 zł za 1 kWh.

Słowniczek

Producent, Model
Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modele odkurzaczy. Produkty o podobnej konstrukcji oraz identycznych wartościach technicznych są wyświetlane tylko raz. Modele podobne są przedstawiane w wierszu „modele podobne”.

Koszt energii, zł/10 lat
Założenia:

  • koszty energii w ciągu 10 lat (żywotność produktów)
  • cena energii elektrycznej: 0,65 zł/kWh (należy rozumieć ją jako wielkość uśrednioną i w rzeczywistości mogą występować różnice w cenach jednostkowych w zależności od taryfy, dostawcy, itp.).

Zużycie energii, kWh
Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh) przy założeniu odkurzania 50 razy w roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z dywanu, %
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z dywanu zgodnie z normą EN 60312: pięć pociągnięć na dywanie typu Wilton. Wartość 75% oznacza dobrą skuteczność odkurzania.

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z podłogi o twardej powierzchni, %
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z podłogi o twardej nawierzchni zgodnie z normą EN 60312: pięć pociągnięć na twardej powierzchni. Wartość 95% oznacza dobrą skuteczność odkurzania.

Emisja pyłu, mg/m3
Emisja pyłu zgodnie z normą EN 60312. Wielkość 0.04 mg/m3 oznacza niską emisję.

Moc, W
Moc wejściowa wyrażana w watach zgodnie z tabliczką znamionową. W rzeczywistości moc pobierana przez urządzenia zazwyczaj jest niższa niż wskazana na urządzeniu (opakowaniu).

Waga, kg
Waga wyrażana w kg podawana zgodnie z deklaracją producentów.

Bezworkowy
Modele bezworkowe nie wymagają stosowania worków na zanieczyszczenia. Pyły są zbierane bezpośrednio do zasobnika znajdującego się w urządzeniu. Opróżnianiu zasobnika może towarzyszyć znacząca emisja pyłu.

Objętość zasobnika na pył, litr
Objętość teoretyczna pyłu która może być zgromadzona w zasobniku lub worku na pył.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

  • Rozporządzenie nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy,
  • Rozporządzenie nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

02/2018, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty