Odkurzacze - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl – najlepsze produkty w Polsce – prezentuje najbardziej efektywne odkurzacze dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Odkurzacze prezentowane na liście Topten muszą spełniać następujące kryteria, zadeklarowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu nr 666/2013 dla odkurzaczy:

  • Maksymalna moc znamionowa: 550 W.

Źródło danych

  • deklaracje producentów (wedle karty produktu),
  • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Produkty są wyświetlane wedle maksymalnej mocy znamionowej.

Słowniczek

Producent, Model
Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modele odkurzaczy. Produkty o podobnej konstrukcji oraz identycznych wartościach technicznych są wyświetlane tylko raz. Modele podobne są przedstawiane w wierszu „modele podobne”.

Moc, W

Moc wejściowa wyrażana w watach zgodnie z tabliczką znamionową. W rzeczywistości moc pobierana przez urządzenia zazwyczaj jest niższa niż wskazana na urządzeniu (opakowaniu).

Waga, kg
Waga wyrażana w kg podawana zgodnie z deklaracją producentów.

Bezworkowy
Modele bezworkowe nie wymagają stosowania worków na zanieczyszczenia. Pyły są zbierane bezpośrednio do zasobnika znajdującego się w urządzeniu. Opróżnianiu zasobnika może towarzyszyć znacząca emisja pyłu.

Objętość zasobnika na pył, litr
Objętość teoretyczna pyłu która może być zgromadzona w zasobniku lub worku na pył.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

  • Rozporządzenie nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

06/2020, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty