Oświetlenie LED - kryteria wyboru

Metodologia

Na liście Topten prezentowane jest energooszczędne oświetlenie LED dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Wszystkie energooszczędne źródła światła wyświetlane na stronie www.topten.info.pl to oświetlenie LED, charakteryzujące się następującymi kryteriami:

Efektywność energetyczna:

 • LED klasyczne (E14 i E27, nieściemnialne): min. A++
 • LED klasyczne (E14 i E27, ściemnialne): min. A+
 • LED reflektorowe (E14, E27, GU 5.3, GU 10): min. A+

Skuteczność świetlna

 • LED klasyczne (E14 i E27, nieściemnialne): min. 115 lm/W
 • LED klasyczne (E14 i E27, ściemnialne): min. 100 lm/W
 • LED reflektorowe (E14, E27, GU 5.3, GU 10): min. 75 lm/W

Żywotność: minimum 15 000 godzin
Ilość cykli przełączeń (włącz-wyłącz): minimum 20 000

Producent musi dostarczać informacje zgodne z Rozporządzeniem 874/2012 oraz Rozporządzeniem 1194/2012.

Warunki selekcji

Produkty są wyświetlane w kolejności wynikającej ze skuteczności świetlnej (lm/W). Im wyższa wartość, tym bardziej wydajny produkt.

Źródło informacji

Źródłem informacji są katalogi producentów.

Słowniczek

Producent / Seria / Model produktu
Producent i model produktu wraz z linkiem do polskiej strony producenta, o ile istnieje, a także dokładna nazwa produktu na opakowaniu.

Moc, W
Moc elektryczna źródła światła wskazana na opakowaniu.

Strumień świetlny, lumen, lm
Jako strumień świetlny określa się całą wytwarzaną przez źródło światła moc promieniowania, ocenianą przy pomocy względnej widmowej skuteczności świetlnej (czułości widmowej oka).

Natężenie oświetlenia, luks, lx
Natężenie oświetlenia oblicza się na podstawie stosunku strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do jej powierzchni. Natężenie oświetlenia wynosi 1 lx, jeżeli strumień świetlny o wartości 1 lm oświetla równomiernie powierzchnię 1 m2.

Skuteczność świetlna, lumen/wat, lm/W
Skuteczność świetlna (wydajność świetlna) określa, z jaką efektywnością energia elektryczna przekształcana jest w światło. Innymi słowy skuteczność świetlna określa stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez określone źródło światła do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu. Im więcej lm/W tym bardziej wydajne źródło światła.

Klasa energetyczna
Domowe źródła światła pracujące na napięciu 230 V, w tym żarówki i świetlówki zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane (bez wbudowanego statecznika) muszą być oznakowane na ich opakowaniu etykietą energetyczną wskazującą na ich klasę energetyczną. Źródła światła opisane są klasami energetycznymi od A++ (najbardziej efektywne) do G (nieefektywne).

Koszt energii elektrycznej, zł
Obliczony ponoszony koszt energii elektrycznej przy zastosowaniu energooszczędnego źródła światła. Koszt został obliczony przy założeniach:

 • żywotność produktu: 15 lat,
 • jednostkowy koszt energii elektrycznej: 0,75 zł/kWh,
 • średni roczny czas pracy: 1000 godz.

Trzonek lampy (gwint)
Trzonek lampy oznacza jej część, która zapewnia podłączenie do zasilania elektrycznego za pomocą oprawy oświetleniowej lub złącza, a także - w większości przypadków - służy do utrzymywania lampy w oprawie.

Barwa światła
Wszystkie prezentowane źródła światła charakteryzują się bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw oraz ciepło-białą barwą światła. Barwa światła nadaje w pomieszczeniu atmosferę i nastrój. Barwa światła widzialnego może być różna i zależy od temperatury barwowej.

Średnia żywotność, godziny
Wyrażona w godzinach i mierzona zgodnie z procedurami zharmonizowanych norm.

Liczba cykli włącz - wyłącz
Deklarowana liczba cykli włącz-wyłącz mówiąca o trwałości źródła światłą. Cykl włącz-wyłącz oznacza sekwencję załączania i wyłączania lampy w określonych odstępach czasu. Im większa wartość, tym trwalsze źródło światła.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Linki

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

09/2020, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty