Samochody - kryteria wyboru

Metodologia

Lista Topten pokazuje najlepszą dziesiątkę pojazdów samochodowych napędzanych silnikami spalinowymi dostępnych na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Dla samochodów osobowych oraz vanów specyfikacja bazuje na ekologicznym systemie klasyfikacji tzw. EkoPunktach. System ten został opracowany przez niemiecki Instytut Badawczy Energii i Środowiska (IFEU) oraz Niemiecką Federalną Agencją Środowiska. Jest on wykorzystywany przez szwajcarskie Stowarzyszenie na rzecz Transportu i Środowiska Association for Traffic and Environment (ATE) oraz pokrewne organizacje w Niemczech i Austrii.

System ten, dla każdego typu pojazdu, uwzględnia emisję gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu i przyznaje skumulowaną wartość punktów odzwierciedlającą jego wpływ na środowisko. Im więcej przyznanych EkoPunktów, tym samochód przyjaźniejszy dla środowiska. Na liście Topten pod uwagę są brane tylko pojazdy o emisji CO2 do 180 g/km.

Warunki selekcji

Ranking samochodów zestawionych w tabeli wziął się z wyliczonych Eko-punktów. Większa wartość eko-punktów przedstawia te pojazdy, które są bardziej przyjazne środowisku.

Słowniczek

Koszt paliwa na 100 000 km (PLN)
Koszt paliwa jest obliczany dla przejechanych 100 tys. kilometrów, w oparciu o cenę jednostkową paliwa wyrażaną w zł/l dla benzyny i oleju napędowego. Koszt paliwa dla silników benzynowych przyjęto w wysokości 4,4 zł/l, diesla 4 zł/l, gazu ziemnego 2 zł/l.

Ekologiczny system porównawczy (eko-rating)
Wszystkie emisje powstające podczas ruchu pojazdów brane są pod uwagę i w oparciu o współczesną wiedzę naukową określono ich oddziaływanie na środowisko pod względem ich uciążliwości, z uwzględnieniem hałasu włącznie, przy czym w celu ich porównania rozpatruje się ich udziały ważone.

Dostępne dane (pochodzące z testów europejskich) dotyczące oddziaływania na człowieka oraz na środowisko naturalne posłużyły jako baza dla stworzenia ekologicznego systemu porównawczego dla pojazdów samochodowych, tzw. eko-rating. Biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń na człowieka oraz przyrodę przyjęto pięć kategorii oddziaływania na środowisko, których użyto do porównań.

  • 60 procent: Oddziaływanie CO2 oraz pyłów – efekt cieplarniany,
  • 20 procent: Oddziaływanie hałasu na człowieka,
  • 15 procent: Oddziaływanie substancji kancerogennych na człowieka,
  • 5 procent: Oddziaływanie na środowisko naturalne.

Eko-Gwiazdki
Zielone Eko-Gwiazdki umożliwiają szybki przegląd przez przyjazne ekologicznie pojazdy samochodowe. Maksymalna liczba 5 gwiazdek jest przyznawana po osiągnięciu 70 punktów lub więcej. Dla niższych skal liczba gwiazdek jest przyznawana jak poniżej:

70 punktów i więcej 5 gwiazdek
62 do 69,9 punktów 4 gwiazdki
56 do 61,9 punktów
3 gwiazdki
48 do 55,9 punktów
2 gwiazdki
poniżej 48 punktów 1 gwiazdka

Paliwo
Kategoria ta pokazuje, przy jakim rodzaju paliwa (benzyna, diesel, LPG) osiągane są prezentowane wyniki.

Zużycie paliwa
Zmierzone zużycie paliwa wyrażane w litrach dla silników benzynowych i Diesla - na podstawie: New European Driving Cycle (NEDC ECE 15 EUDC).

Filtr części stałych (Particle filter)
Dla modeli z silnikami Diesla filtr części stałych jest uwzględniany, jeżeli jest on ujęty w cenę zakupu czy też gdy pobierana jest za niego dodatkowa opłata. Wszystkie modele pokazane na liście Topten są wyposażone w filtr części stałych.

Emisja CO2 w g/km
Wartość przedstawiająca ilość emitowanego gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla (CO2) w przeliczeniu na każdy przejechany kilometr.

Hałas w dB(A)
Poziom hałasu emitowanego podczas jazdy.

Liczba miejsc siedzących
Maksymalna liczba miejsc siedzących podawana przez producenta (również dla modeli z możliwością zmiany liczby miejsc).

Dodatkowe informacje

  1. www.autoumweltliste.ch
  2. Topten - kalkulacja eko-punktów (wersja skrócona)

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020 oprac. FEWE

Powiązane produkty