Silniki elektryczne - kryteria wyboru

Metodologia

Portal internetowy www.topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne silniki elektryczne o mocy do 7,5 kW dostępne na polskim rynku.

Kryteria wyboru

Prezentowane urządzenia stanowią silniki niskonapięciowe, trójfazowe, asynchroniczne. Silniki elektryczne podzielono na główne grupy: silniki dwubiegunowe, silniki czterobiegunowe i silniki sześciobiegunowe oraz ich podgrupy uszeregowane według mocy. Podstawowym kryterium wyboru wszystkich silników elektrycznych jest ich sprawność energetyczna. Sprawność silników została zdefiniowana na podstawie normy IEC60034-30:2009, w której również zdefiniowano klasę sprawności. Aby urządzenia były zaprezentowane na portalu, wszystkie silniki o mocy poniżej 0,75 kW muszą osiągnąć sprawność co najmniej 68%, a silniki o mocy powyżej 0,75 kW muszą mieć klasę sprawności IE2 - High Efficiency (silniki o podwyższonej sprawności), lub IE3 - Premium Efficiency (najwyższy poziom sprawności).

Poniższa tabela przedstawia minimalne wymagane sprawności dla silników wg oznakowania IE zasilanych napięciem o częstotliwości 50 Hz. Należy podkreślić, że norma ta podaje również wymagania dla silników zasilanych napięciem o częstotliwości 60 Hz, co może być uznane za element ujednolicający światowy rynek silników energooszczędnych.

Tabela 1. Minimalne sprawności dla silników o podwyższonej sprawności wg klasyfikacji IE (IE2) 50 Hz

Tabela 2. Minimalne sprawności dla silników o sprawności premium wg klasyfikacji IE (IE3) 50 Hz

Źródło danych

  • Informacje o produktach pobrano z dostępnych kart katalogowych producentów silników elektrycznych.
  • Materiały producentów silników elektrycznych.

Słowniczek

Producent i model
Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modeli silników elektrycznych. Nazwa producenta jest linkiem do strony producenta.

Rodzaj kadłuba
Rodzaj materiału z jakiego wykonano korpus silnika.

Moc, kW
Moc znamionowa silnika elektrycznego, moc użyteczna wydawana na wale urządzenia.

Klasa izolacji
Wymagana klasa termiczna izolacji uzwojenia silnika. Klasa izolacji F pozwala na pracę w temperaturze do 155oC.

Klasa sprawności
Klasa sprawności do której przynależy silnik wg normy IEC60034-30-1 (W Polsce PN- EN 60034-30-1 pt. Maszyny elektryczne wirujące. Część 30-1. Klasy sprawności silników prądu przemiennego bezpośrednio zasilanych z sieci (kod IE). W normie zdefiniowano 4 klasy sprawności silników: IE1 = silniki o standardowej sprawności, IE2 = silniki o podwyższonej sprawności, IE3 = silniki o najwyższej sprawności, IE4 = super premium efficiency. Klasa IE4 która jest przyszłym planowanym poziomem nad IE3. Nie określono dla niej wymogów, jeżeli chodzi o sprawności silników.

Napięcie znamionowe, V
Napięcie znamionowe silnika jest to napięcie międzyprzewodowe oraz układ połączeń stojana.

Sprawność, %
Miara efektywności z jaką energia elektryczna jest przekształcana w energię mechaniczną.

Hałas, dB
Poziom hałasu podczas pracy silnika elektrycznego. Hałas jest mierzony zgodnie z normą ISO 1680 w komorze bezechowej. Tolerancja poziomu hałasu dla silników 50 Hz wynosi ± 3 dB.

Informacje dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

02/2018 opracowano FEWE

Powiązane produkty