Silniki elektryczne - kryteria wyboru

Metodologia

Portal internetowy www.topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne silniki elektryczne o mocy do 7,5 kW dostępne na polskim rynku.

Kryteria wyboru

Prezentowane urządzenia stanowią silniki niskonapięciowe, trójfazowe, asynchroniczne. Silniki elektryczne podzielono na główne grupy: silniki dwubiegunowe, silniki czterobiegunowe i silniki sześciobiegunowe oraz ich podgrupy uszeregowane według mocy. Podstawowym kryterium wyboru wszystkich silników elektrycznych jest ich sprawność energetyczna. Sprawność silników została zdefiniowana na podstawie normy IEC60034-30:2009, w której również zdefiniowano klasę sprawności. Aby urządzenia były zaprezentowane na portalu, wszystkie silniki o mocy poniżej 0,75 kW muszą osiągnąć sprawność co najmniej 68%, a silniki o mocy powyżej 0,75 kW muszą mieć klasę sprawności IE2 - High Efficiency (silniki o podwyższonej sprawności), lub IE3 - Premium Efficiency (najwyższy poziom sprawności).

Aby urządzenia były zaprezentowane na portalu, wszystkie silniki:

  • o mocy poniżej 0,75 kW muszą osiągnąć sprawność co najmniej 68%,
  • o mocy powyżej 0,75 kW muszą mieć klasę sprawności IE3 - Premium Efficiency (najwyższy poziom sprawności).

Poniższa tabela przedstawia minimalne wymagane sprawności dla silników wg oznakowania IE zasilanych napięciem o częstotliwości 50 Hz. Należy podkreślić, że norma ta podaje również wymagania dla silników zasilanych napięciem o częstotliwości 60 Hz, co może być uznane za element ujednolicający światowy rynek silników energooszczędnych.

Tabela 1. Minimalne sprawności dla silników o sprawności premium wg klasyfikacji IE (IE3) 50 Hz

Źródło danych

  • Informacje o produktach pobrano z dostępnych kart katalogowych producentów silników elektrycznych.
  • Materiały producentów silników elektrycznych.

Słowniczek

Producent i model
Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modeli silników elektrycznych. Nazwa producenta jest linkiem do strony producenta.

Rodzaj kadłuba
Rodzaj materiału z jakiego wykonano korpus silnika.

Moc, kW
Moc znamionowa silnika elektrycznego, moc użyteczna na wale urządzenia. Wielkość pokazywana na tabliczce znamionowej urządzenia.

Klasa izolacji
Wymagana klasa termiczna izolacji uzwojenia silnika. Klasa izolacji F pozwala na pracę w temperaturze do 155oC.

Klasa sprawności
Klasa sprawności do której przynależy silnik wg normy IEC60034-30-1 (w Polsce PN- EN 60034-30-1 pt. Maszyny elektryczne wirujące. Część 30-1. Klasy sprawności silników prądu przemiennego bezpośrednio zasilanych z sieci (kod IE). W normie zdefiniowano 4 klasy sprawności silników: IE1 = silniki o standardowej sprawności, IE2 = silniki o podwyższonej sprawności, IE3 = silniki o najwyższej sprawności, IE4 = super premium efficiency. Klasa IE4 która jest przyszłym planowanym poziomem nad IE3. Nie określono dla niej wymogów, jeżeli chodzi o sprawności silników. Wielkość pokazywana na tabliczce znamionowej urządzenia.

Napięcie znamionowe, V
Napięcie znamionowe silnika jest to napięcie międzyprzewodowe oraz układ połączeń stojana. Wielkość pokazywana na tabliczce znamionowej urządzenia.

Sprawność, %
Miara efektywności z jaką energia elektryczna jest przekształcana w energię mechaniczną. Wielkość pokazywana na tabliczce znamionowej urządzenia.

Informacje dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

09/2020 opracowano FEWE

Powiązane produkty