Telewizory - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie telewizory dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Telewizory znajdujące się na liście Topten muszą być zgodne z Rozporządzeniem 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów, metodologią IEC 62087:2011 oraz zostały sklasyfikowane w klasie energetycznej A++.

Źródło danych

 • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej),
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie,
 • dane dostępne na stronie internetowej www.topten.eu oraz na stronach poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle kosztu energii elektrycznej w ciągu 10 lat.

Słowniczek

Koszt energii elektrycznej, zł
Obliczony wedle następujących założeń:

 • Cykl życia produktu: 10 lat
 • Zużycie energii: praca w trybie włączenia przez 4 godziny dziennie, wedle deklaracji producenta na etykiecie energetycznej
 • Koszt jednostkowy 1kWh przyjęto na średnim poziomie 0,75 zł.

Przekątna ekranu, cale
Przekątna ekranu w centymetrach oraz calach (1 cal = 2,54 cm).

Wysoka rozdzielczość - HD
HD-ready‚ HD-ready 1080p, czy Full HD wskazują na rozdzielczość ekranu w pikselach:

 • HD-ready: co najmniej 1280 x 720 pikseli
 • HD-ready 1080p: co najmniej 1920 x 1080 pikseli
 • Full HD (True HD i Full HD 1080p): co najmniej 1920 x 1080 pikseli
 • 4K: 3840 x 2160 pikseli

Rozdzielczość, px
Maksymalna rozdzielczość w pikselach.

Odbiorniki DVB
Odbiorniki cyfrowej wbudowane w odbiornik:

 • DVB-T: nadawanie naziemne
 • DVB-S: nadawanie satelitarne
 • DVB-C: nadawanie w sieci kablowej.

Technologia
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w telewizorach LCD (LCD = Liquid Crystal Display) składa się z milionów czerwonych, żółtych i niebieskich pikseli. Obraz powstaje w oparciu o zmianę polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Obecnie najczęściej wykorzystywaną technologią jest LED (Light Emitting Diode, dioda elektroluminescencyjna), która jest bardziej efektywna niż stara technologia CCFL (Cold Cathode Fluorescence Lamp, lampa fluorescencyjna z zimną katodą).

Tryb włączenia, W
Pobór mocy w trybie włączenia w Wattach zgodny z IEC 62087:2008.

Tryb Stand-by, W
Pobór mocy w trybie stand-by w Wattach zgodny z EN 50564:2011.

Roczne zużycie energii, kWh/rok
Roczne zużycie energii w kWh, zgodnie z etykietą energetyczną. Wartość ta opiera się na założeniu, że urządzenie pracuje w trybie włączenia przez 4 godziny dziennie.

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI, klasa energetyczna
Wedle Rozporządzenia 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów oraz metodologii IEC 62087:2011. Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) jest stosunkiem rocznego zużycia energii przez urządzenie i standardowego zużycia w typowym, podobnym modelu, o tym samym rozmiarze. Im mniejszy wskaźnik, tym lepsza efektywność energetyczna danego modelu.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów
 • IEC 62087:2008: Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment.

Strony www

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty

 • Toshiba 43L3863DG
  Toshiba 43L3863DG
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 37
 • Finlux 43FFC5660
  Finlux 43FFC5660
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 37
 • Finlux 43FFC4660
  Finlux 43FFC4660
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 37
 • Philips 49PFS5301/12
  Philips 49PFS5301/12
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.3
  • Moc nominalna (W): 37
 • JVC LT-43VF4900P
  JVC LT-43VF4900P
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 37