Wentylatory - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej energooszczędne wentylatory przenośne. Prezentowane dane są zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych. Deklarowane wartości są zgodne z normą IEC 60879 (Wentylatory klimatyzacyjne i urządzenia sterujące do użytku domowego i podobnego. Metody pomiaru cech funkcjonalnych).

Na Topten.info.pl prezentowane są wentylatory przenośne w podziale na:

 • Kolumnowy
 • Biurkowy
 • Podłogowy
 • Stojący
 • Sufitowy

Kryteria techniczne

Wszystkie wentylatory przenośne prezentowane na Topten.info.pl spełniają następujące wymagania odnośnie wskaźnika efektywności, który odpowiada wartości eksploatacyjnej (SV) wyrażonej w (m3/min)/W:

Rodzaj wentylatora

Wskaźnik efektywności ( = SV, Service value)

Kolumnowy

Min. 0.45

Biurkowy

Min. 0.80

Podłogowy (cyrkulator)

Min. 0.80

Stojący

Min. 1.00

Sufitowy

Min. 2.75

Im wartość wskaźnika wyższa, tym urządzenie jest bardziej energooszczędne.

Na Topten.info.pl nie uwzględnia się wentylatorów przenośnych z funkcją grzania.

Źródło danych

 • Deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu)
 • Dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie
 • Dane prezentowane na stronie www.topten.eu

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle kosztów energii elektrycznej ponoszonych w ciągu 15 lat. Kolejność prezentacji można zmienić klikając w „Sortuj według”.

Słowniczek

Hałas, dB (A)

Oznacza poziom mocy akustycznej wentylatora przenośnego odniesionej do A przy maksymalnym natężeniu przepływu wentylatora, mierzonej po stronie wylotu.

Koszty energii elektrycznej, zł/15 lat

Założenia:

 • Koszty energii elektrycznej w ciągu 15 lat (żywotność produktu)
 • Cena energii elektrycznej: 0,75 zł/kWh (należy rozumieć ją jako wielkość uśrednioną i w rzeczywistości mogą występować różnice w cenach jednostkowych w zależności od taryfy, dostawcy, itp.).
 • Przyjęto, że urządzenie pracuje 320 godzin w trybie włączenia i 1120 godzin w trybie gotowości (w przypadku wentylatorów sufitowych zamontowanych na stałe tryb gotowości wynosi 8440 godzin). Liczba godzin oparta jest o założenia badania przygotowawczego dotyczącego klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (EC, 2009).

Maksymalne natężenie przepływu wentylatora, m3/min

Natężenie przepływu powietrza przez wentylator wyrażone w m3 na minutę lub godzinę pokazuje, ile maksymalnie powietrza może zostać poruszone przez urządzenie.

Marka i model

Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modele wentylatorów przenośnych. Produkty o podobnej konstrukcji oraz identycznych wartościach technicznych są wyświetlane tylko raz. Modele podobne są przedstawiane w wierszu „modele podobne”.

Moc, W

Pobór mocy wentylatora przenośnego przy deklarowanym maksymalnym natężeniu przepływu wentylatora mierzonym przy włączonym mechanizmie oscylacyjnym (jeśli ma zastosowanie). Pobór mocy wyrażony jest w watach.

Rodzaj wentylatora

Lista może być filtrowana według 5 różnych typów wentylatorów przenośnych:

Biurkowe Są odpowiednie do domu, ale nie dają możliwości wentylowania większych pomieszczeń. Wentylatory te nie mają regulacji wysokości, więc użytkownik musi improwizować, aby ustawić odpowiadającą mu wysokość.
Podłogowe Czasami nazywane także cyrkulatorami powietrza. Zapewniają przyjemną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Ze względu na silny przepływ powietrza nie powinny być skierowane na osoby lub zwierzęta.
Stojące Wentylatory te są idealne do większych pomieszczeń, ponieważ często mają możliwość regulowania wysokości oraz obracania, dzięki czemu mogą wentylować całą dostępną przestrzeń.
Kolumnowe Wentylatory te wytwarzają mniejszy przepływ powietrza i są mniej energooszczędne niż wentylatory podłogowe, ale wytwarzany przepływ powietrza jest równomiernie rozprowadzany i może być przyjemniejszy dla użytkownika. Łopaty wirnika nie są widoczne z zewnątrz, co może dać niektórym osobom poczucie większego bezpieczeństwa.
Sufitowe Wentylatory te są instalowane na stałe. Dzięki dużym łopatom wentylatory są bardzo wydajne i ciche. Niektóre modele mają też wbudowane oświetlenie.

Sterowanie wydajnością

Oznacza zdolność urządzenia do zmiany wydajności poprzez zmianę objętościowego natężenia przepływu. Urządzenia oznacza się jako:

 • Urządzenia o stałej wydajności, jeśli nie mają możliwości zmiany objętościowego natężenia przepływu
 • Urządzenia stopniowe, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane maksimum dwustopniowo
 • Urządzenia o zmiennej wydajności, jeśli objętościowe natężenie przepływu może być modyfikowane w trzech lub więcej stopniach

Tryb czuwania

Oznacza stan, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i musi pobierać energię z sieci, aby działać zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje tylko następujące funkcje przez dowolnie długi czas: funkcja ponownego włączenia, wyświetlanie informacji lub statusu.

Tryb wyłączenia

Oznacza stan, gdy wentylator przenośny jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego i nie wykonuje żadnej funkcji.

Waga, kg

Waga modelu wyrażona w kg.

Wentylator przenośny

Oznacza urządzenie, którego podstawowym zastosowaniem jest wytwarzanie ruchu powietrza celem zapewnienia danej osobie komfortu cieplnego.

Wskaźnik efektywności, (m3/min)/W

Wskaźnik efektywności lub wartość eksploatacyjna (SV, Service value) jest mierzony w (m3/min)/W i oznacza stosunek maksymalnego natężenia przepływu powietrza przez wentylator [m3/min] do mocy wejściowej wentylatora [W]. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej wentylator jest efektywny.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów

Linki

 • Komisja Europejska (2009). Badanie przygotowawcze dotyczące efektywności środowiskowej urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń mieszkalnych (klimatyzacja i wentylacja).
 • Komisja Europejska (2018). Przegląd rozporządzeń 206/2012 i 626/2011: Klimatyzatory i wentylatory komfortowe. Dostępne na stronie internetowej ECEEE.
 • Unijne ramy dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego
 • Europejska Rada ds. Energooszczędnej Gospodarki ECEEE zapewnia przegląd statusu wszystkich produktów w procesie ekoprojektowania i etykietowania energetycznego

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty

 • Optimum WC-0350
  Optimum WC-0350
  • Wydajność (m3/min): 50
  • Wskaźnik efektywności energetycznej: 0.9
  • Moc nominalna (W): 60
  • Poziom hałasu (dB): 60
 • Optimum WC-0400
  Optimum WC-0400
  • Wydajność (m3/min): 80
  • Wskaźnik efektywności energetycznej: 0.89
  • Moc nominalna (W): 90
  • Poziom hałasu (dB): 60
 • AEG VL 5528
  AEG VL 5528
  • Wydajność (m3/min): 15.67
  • Energia (kWh / rok): 5.6
  • Wskaźnik efektywności energetycznej: 0.9
  • Moc nominalna (W): 17.5
  • Poziom hałasu (dB): 53
 • AEG VI 5617 M
  AEG VI 5617 M
  • Wydajność (m3/min): 12.12
  • Energia (kWh / rok): 5.9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej: 0.66
  • Moc nominalna (W): 18.4
  • Poziom hałasu (dB): 49
 • Tristar VE-5924
  Tristar VE-5924
  • Wydajność (m3/min): 13.5
  • Energia (kWh / rok): 6.4
  • Wskaźnik efektywności energetycznej: 0.68
  • Moc nominalna (W): 20
  • Poziom hałasu (dB): 52