Zmywarki - kryteria wyboru

Metodologia

Topten.info.pl prezentuje najbardziej efektywne energetycznie zmywarki dostępne na polskim rynku.

Kryteria techniczne

Zmywarki znajdujące się na liście Topten muszą być zgodne z Rozporządzeniem 1059/2010 oraz spełniać następujące kryteria:

 • Są dostępne na polskim rynku,
 • Klasa efektywności A+++,
 • Klasa suszenia A,
 • Zużycie wody poniżej 2700 litrów.

Źródło danych

 • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej),
 • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Warunki selekcji

Ranking produktów jest ułożony wedle wskaźnika efektywności energetycznej (EEI), obliczonego na podstawie danych udostępnianych przez producenta. Im niższa wartość wskaźnika, tym bardziej energooszczędne urządzenie.

Słowniczek

Pojemność
Pojemność wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania.

Wymiary
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) urządzenia w centymetrach. W modelach do zabudowy podawane są wymiary niszy, w modelach wolnostojących wymiary zewnętrzne.

Zużycie wody, l/rok
Roczne zużycie wody obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII do Rozporządzenia 1059/2010 na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie.

Podłączenie ciepłej wody
Możliwość bezpośredniego podłączenia ciepłej wody - zazwyczaj dla wody o temperaturze maksymalnej wynoszącej 60°C.

Hałas, dB
Mierzony w dB poziom hałasu emitowanego przez urządzenie, będący deklaracją producenta.

Klasa efektywności energetycznej
Obowiązkowe jest umieszczanie na urządzeniach etykiet ze skalą od G (najbardziej energochłonne) do A+++ (najbardziej energooszczędne), wedle rozporządzenia nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. Klasyfikacja bazuje na wskaźniku efektywności energetycznej (EEI), którego wartość dla klasy A+++ wynosi poniżej 50.

Zużycie energii (kWh/rok)
Zużycie energii w kWh rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy użyciu zimnej wody oraz trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie.

Dodatkowe informacje

Etykiety, normy

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

Linki

 • Strona Komisji Europejskiej związana z efektywnością energetyczną
 • Coolproducts jest źródłem informacji nt. postępu prac związanych w dyrektywą Ecodesign

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

07/2020, opracowanie: FEWE

Powiązane produkty

 • Siemens SN278I36UE
  Siemens SN278I36UE
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 211
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 44.4
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2156
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 7.7
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.73
  • Poziom hałasu (dB): 42
 • Bosch SMS88UI36E
  Bosch SMS88UI36E
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 211
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 44.4
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2156
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 7.7
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.73
  • Poziom hałasu (dB): 42
 • Bosch SMS88TI36E
  Bosch SMS88TI36E
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 211
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 44.4
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2100
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 7.5
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.73
  • Poziom hałasu (dB): 42
 • Siemens SN678X36UE
  Siemens SN678X36UE
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 211
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 44.4
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2156
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 7.7
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.73
  • Poziom hałasu (dB): 42
 • Bosch SMI88TS36E
  Bosch SMI88TS36E
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 211
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 44.4
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2100
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 7.5
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.73
  • Poziom hałasu (dB): 42