Aktualności

 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 2 dni temu

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu TOPTEN Okna 2019

Jest on skierowany do producentów oraz dystrybutorów stolarki okiennej i drzwiowej dostępnej na polskim rynku. Głównym celem jest wytypowanie i promocja najlepszych okien i drzwi, poprzez wyłonienie optymalnej energetycznie stolarki otworowej, przy uwzględnieniu aspektów technicznych i ekonomicznych. ...więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 8 dni temu

Odkurzacze straciły etykietę energetyczną

Zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. „stwierdza się nieważność rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy”....więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 11 dni temu

Black or green tea - poniedziałkowe spotkanie w MCE z Toptenem

Zapraszamy 25 lutego 2019 r. na spotkanie przy herbacie ​„Black or green tea”, które odbędzie się w Miejskim Centrum Energii w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2. ...więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany miesiąc temu

Inspekcja Handlowa skontrolowała źródła światła i oprawy

Inspekcja Handlowa skontrolowała 300 rodzajów wyrobów i zakwestionowała 35,3 proc. z nich. Nieprawidłowe oznakowanie produktów to najczęstsze zastrzeżenia w stosunku do tradycyjnych żarówek i opraw oświetleniowych. Część zastrzeżeń dotyczyła także bezpieczeństwa....więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 4 miesiące temu

Zapraszamy na spotkanie z Toptenem w Miejskim Centrum Energii w Katowicach

​Zapraszamy 22 października r. na spotkanie przy herbacie „Black or green tea”, które odbędzie się w Miejskim Centrum Energii w Katowicach przy ul. Młyńskiej 2. ...więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 4 miesiące temu

Laureaci konkursu Topten Kotły 2018 nagrodzeni

9 października 2018 r. podczas Gali 17. edycji Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii, ogłoszone zostały wyniki 7 edycji Konkursu TOPTEN Kotły Grzewcze na paliwa stałe 2018, organizowanego przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii....więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 4 miesiące temu

Topten na IV Dniach Energii Miasta Katowice

Projekt Topten był obecny na stanowisku promocyjnym FEWE podczas IV Dni Energii Miasta Katowice. ...więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 4 miesiące temu

Topten w katowickim Miejskim Centrum Energii

Topten ma swoje własne miejsce w katowickim Miejskim Centrum Energii, punkcie konsultacyjnym dla mieszkańców miasta....więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 5 miesięcy temu

Halogeny znikną ze sklepowych półek

Od 1 września 2018 r., energochłonne i nieefektywne żarówki halogenowe nie będą już sprzedawane w całej Unii Europejskiej. ...więcej...


 • Przez Anna Bogusz
 • Opublikowany 9 miesięcy temu

Trwają konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Trwają konsultacje projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U z 2016 r. poz.1790), która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. ...więcej...