HACKS. Heating and Cooling Knowhow and Solutions

W Unii Europejskiej prawie połowa wszystkich budynków korzysta z kotłów indywidualnych, które zostały zainstalowane przed 1992 r. Ich efektywność energetyczna jest szacowana na poziomie 60% lub niższym. W związku z tym, marnowana jest niepotrzebnie energia, a w budżecie domowym na ogrzewanie trzeba przeznaczyć spore kwoty. Potencjał wymiany tych urządzeń, na nowe, energooszczędne, jest więc ogromny. Wiele osób nie wie jednak jak się do tego zabrać, gdzie szukać informacji, jak wybrać ten lepszy, energooszczędny sprzęt.

I tu pomocną dłoń wyciąga projekt HACKS (Heating And Cooling Know-how and Solutions - Ogrzewanie i chłodzenie – wiedza i rozwiązania), który poprzez szereg rad i wskazówek, ma za zadanie wsparcie konsumentów w wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych i chłodzących (HAC) na nowe, energooszczędne. Projekt będzie również zachęcać do wdrażania w domach takich rozwiązań, które zużywają mniej paliwa, obniżają rachunki za energię oraz poprawiają komfort życia.

Aby osiągnąć założone cele, 17 partnerów HACKS z 15 krajów europejskich będzie prowadzić działania mające na celu podnoszenie świadomości konsumentów odnośnie korzyści ekonomicznych i środowiskowych wymiany sprzętu HAC. Prowadzona będzie szeroko zakrojona kampania oraz dostępnych będzie 15 dedykowanych, krajowych platform internetowych, które dostarczą jasne, zrozumiałe informacje. Nacisk zostanie położony na urządzenia HAC (np. kotły do ogrzewania pomieszczeń i wody, lokalne ogrzewacze pomieszczeń itp.), ale także na rozwiązania, które obniżą zużycie energii i unikną instalacji nowego sprzętu (systemy zacieniające, termostaty, krany i prysznice). Strona ta będzie regularnie aktualizowana, pierwsze listy urządzeń energooszczędnych już są!

HACKS będzie angażować konsumentów poprzez wsparcie ich w procesie zakupu nowego sprzętu HAC. Platformy internetowe zapewnią narzędzia do otrzymywania spersonalizowanych informacji, interaktywnych funkcji komentowania, informacji o produkcie i bezpośrednich linków do dostawców produktu. Platformy internetowe dostarczą również wskazówki jak poprawić efektywność energetyczną, unikając jednocześnie zakupu niepotrzebnego sprzętu, a także jak korzystać z urządzeń i konserwować je.

Wreszcie, HACKS będzie współpracować ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, które uczestniczą w procesie decyzyjnym konsumentów, ustanawiając strategiczne partnerstwa w celu promowania i ułatwiania zakupu zainstalowanych energooszczędnych urządzeń. HACKS położy duży nacisk na instalatorów, sprzedawców detalicznych i organizacje konsumenckie ze względu na ich bliskość do konsumentów oraz zdolność do angażowania i dostarczania bezpośrednio wskazówek dotyczących energooszczędnego sprzętu.

Kluczowe dane

  • Czas realizacji: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022
  • Finansowanie: Horyzont 2020 (umowa dotacji 845231)
  • Kierownik projektu: Anna Bogusz, a.bogusz@fewe.pl, tel. +48 603 554 814

Pierwsze listy urządzeń pomagających utrzymać komfort cieplny w domu oraz urządzeń HAC na topten.info.pl:

Wentylatory
Klimatyzatory
Pompy ciepła
Pompy ciepła do c.w.u. - WKRÓTCE
Baterie i głowice prysznicowe
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
Kotły na biomasę
Okna
Drzwi
Kolektory słoneczne


Projekt HACKS otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy dotacji nr 845231.

Wyłączna odpowiedzialność za treści powstałe w ramach projektu spoczywa na autorach. Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.