topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Kryteria wyboru - odkurzacze

Wróć do: ODKURZACZE    Zobacz też: Rekomendacje - odkurzacze        Drukuj tę stronę

Kryteria wyboru odkurzaczy

Topten.info.pl – Najlepsze produkty w Polsce – prezentuje najbardziej efektywne odkurzacze dostępne na polskim rynku. Pod uwagę brano odkurzacze do których obowiązuje etykieta energetyczna.

Kryteria techniczne

Odkurzacze, prezentowane na stronie topten.info.pl muszą spełniać następujące kryteria:

  • klasa energetyczna A+ i wyższa.

Dane te są prezentowane na etykiecie energetycznej

Źródło danych

  • deklaracje producentów (wedle etykiety energetycznej, karty produktu),
  • dane z katalogów dostępnych na stronach internetowych lub na życzenie.

Kolejność wyświetlania

Produkty są wyświetlane w kolejności wynikającej z kosztów zużytej energii w ciągu 10 lat użytkowania. Przyjęto uśredniony koszt za 1kWh na poziomie 0,65 zł. Kolejność wyświetlania może być zmieniana poprzez klikanie w nagłówki tabel.


Terminologia

Produkty o podobnej konstrukcji oraz identycznych wartościach technicznych są wyświetlane tylko raz. Modele podobne są przedstawiane w wierszu „modele podobne”.

Producent, Model

Na listach przedstawiane są nazwy producentów oraz modele odkurzaczy.

Koszt energii, (zł/10lat)

Założenia:

  • koszty energii w ciągu 10 lat (żywotność produktów)
  • cena energii elektrycznej: 0,65 zł/kWh (należy rozumieć jako wielkość uśrednioną i w rzeczywistości mogą występować różnice w cenach jednostkowych w zależności od taryf, itp.).

Zużycie energii, (Wh)

Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh) przy założeniu, odkurzania 50 razy w roku.

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z dywanu (%)

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z dywanu zgodnie z normą EN 60312: pięć pociągnięć na dywanie typu Wilton. Wartość 75% oznacza dobrą skuteczność odkurzania.

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z podłogi o twardej powierzchni (%)

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń z podłogi o twardej nawierzchni zgodnie z normą EN 60312: pięć pociągnięć na twardej powierzchni. Wartość 95% oznacza dobrą skuteczność odkurzania.

Emisja pyłu, (mg/m3)

Emisja pyłu zgodnie z normą EN 60312. Wielkość 0.04 mg/m3 oznacza niską emisję.

Moc, (W)

Moc wejściowa wyrażana w watach Power zgodnie z tabliczką znamionową. W rzeczywistości moc pobierana przez urządzenia zazwyczaj jest niższa niż wskazana na urządzeniu (opakowaniu).

Waga, (kg)

Waga wyrażana w kg podawana zgodnie z deklaracją producentów.

Bezworkowy

Modele bezrowkowe nie wymagają stosowania worków na zanieczyszczenia. Pyły są zbierane bezpośrednio do zasobnika znajdującego się w urządzeniu, aczkolwiek opróżnianiu zasobnika może towarzyszyć znacząca emisja pyłu.

Objętość zasobnika na pył, (l)

Objętość teoretyczna pyłu która może być zgromadzona w zasobniku lub worku na pył.

Normy i etykiety

  • Rozporządzenie nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy,
  • Rozporządzenie nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.


02/2018, opracowanie: FEWE


 

Porównywarka produktów energooszczędnych