topten.info.pl

Mapa strony
 
 

Rekomendacje - źródła światła

Wróć do: GU10 średnio-jasne    Zobacz też: Kryteria wyboru źródeł światła        Drukuj tę stronę

Konsumenci nie są wystarczająco informowani o efektywności energetycznej domowych źródeł światła. Szacuje się, że zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe stanowi 34% całkowitej konsumpcji energii na cele oświetleniowe. W gospodarstwach domowych użytkowanych jest najwięcej nieefektywnych energetycznie źródeł światła, jakimi są tradycyjne żarówki wolframowe. Potencjał przy zamianie tradycyjnej żarówki na energooszczędne źródło światła to 80% oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Na terenie Unii Europejskiej wszystkie źródła światła muszą mieć podane informacje dotyczące zużycia energii oraz efektywności energetycznej. Europejskie rozporządzenia nr 644/2009 dotyczy etykietowania lamp bezkierunkowych do użytku domowego oraz wycofywania tradycyjnych energochłonnych żarówek. Aktualnie jest dostępnych na wiele alternatywnych energooszczędnych źródeł światła do tradycyjnych energochłonnych żarówek czy halogenów. Obecnie energooszczędnymi źródłami światła źródła światła LED (Light emitting diode).


Wskazówki dotyczące energooszczędnego użytkowania oświetlenia

Poniżej zestawiono kilka najważniejszych zasad jak energooszczędnie używać światła:

 • Po pierwsze należy wyłączać zbędne światło.
 • Należy w sposób maksymalny wykorzystywać światło naturalne.
 • O ile to możliwe, należy stosować energooszczędne oświetlenie (świetlówki kompaktowe), dzięki czemu można zaoszczędzić nawet 80% energii (zastępując w pokoju mieszkalnym jedną żarówkę 100W świetlówką kompaktową o mocy adekwatnej, czyli 20W oszczędza się rocznie ok. 25zł).
 • Przy opuszczaniu pomieszczeń na krótki czas (do 5 min), w których świeci się świetlówka energooszczędna nie warto gasić światła (zbyt częste włączanie światła skraca czas życia świetlówki).
 • Jasne kolory pomieszczeń sprawiają, że mniej potrzeba światła (pomieszczenia wydają się jaśniejsze).
 • Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu opraw oświetleniowych i żarówek, ponieważ osadzający się kurz znacznie ogranicza skuteczność świecenia, silne zabrudzenia powodują spadek skuteczności świecenia nawet o 50%.
 • W miejscach, w których nie jest wymagane bardzo dobre naświetlenie można stosować układy wyposażone w diody LED, których moc to zaledwie kilka watów na sztukę, poza tym diody LED są bardzo żywotne.
 • Należy stosować czujniki ruchu np. dla oświetlenia otoczenia domowego, ponieważ światło włącza się tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne i automatycznie się wyłącza,
 • Jeżeli jest to możliwe należy dopasowywać światło do chwilowych potrzeb, np. używając ściemniaczy lub opraw z kilkoma źródłami.
 • Pracując przy biurku korzystniej jest używać indywidualnego oświetlenia zamiast silnego oświetlenia ogólnego.
 • Kupując lampy warto zwrócić uwagę czy oprawy oświetleniowe nie zasłaniają zbytnio samych źródeł światła (ciemne szkło, kierunek światła).


Czy warto kupić oświetlenie LED?

Diody elektroluminescencyjne (LED) stanowi obecnie innowacyjne źródło światła. Dioda LED jest to element półprzewodnikowy zawierający złącze P-N, emitujący promieniowanie optyczne po wzbudzeniu złącza prądem elektrycznym.

Oświetlenie oparte na diodach elektroluminescencyjnych LED posiada następujące cechy i zalety:

 1. długa trwałość - żywotność urządzenia,
 2. odporność na wstrząsy (ciało stałe) - niezawodność,
 3. barwy - brak potrzeby filtrów,
 4. małe wymiary i waga - swoboda w projektowaniu,
 5. niskie napięcie - bezpieczeństwo,
 6. zapłon (ponowny) - możliwości częstego załączania,
 7. regulacja strumienia - optymalna jasność,
 8. nie zawierają rtęci - troska o środowisko.


Co zrobić ze zużytym sprzętem?

Przede wszystkim należy pamiętać, że elektrośmieci nie można wyrzucać do śmietnika. Mało tego, zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005r. za wyrzucanie sprzętu wraz z innymi odpadami grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w specjalnie utworzonych punktach zbierania. Odpowiednio kolekcjonowane śmieci trafiają do punktów recyklingowych, gdzie w specjalnych warunkach są utylizowane, a część odzyskanego materiału trafia do powtórnego przetworzenia i wykorzystania. Ponadto recykling pozwala bezpiecznie zneutralizować szkodliwe substancje.

Warto wiedzieć, że informacje obejmujące adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, które działają na terenie danej gminy znajduje się na stronie internetowej tej gminy lub są podawane do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych.

Elektrośmieci bezpłatnie można pozbyć się również w sklepie, ale tylko w przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu w ilościach 1 za 1, np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego, starą lodówkę za nową, itp.


11/2016


 

Porównywarka produktów energooszczędnych