Pompy obiegowe - poradnik

Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie Komisji (UE) nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. Rozporządzenie podaje dopuszczalną wartość wskaźnika efektywności energetycznej pomp EEI sprzedawanych na rynku UE.

Potencjał

Typowa pompa stosowana w europejskich systemach ogrzewania pobiera moc od 80 do 100 W. Różnego rodzaju analizy wykazują, że są to urządzenia znacznie przewymiarowane w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Projektanci instalacji asekuracyjnie przyjmują silniejsze (przewymiarowane) pompy aby uniknąć reklamacji ze strony klientów wychodząc z założenia, że „większe nie zaszkodzi”. Ci sami projektanci nie płacą jednak za zakup większych (droższych) urządzeń, ani rachunków za zużycie energii elektrycznej w czasie eksploatacji pompy. W prawidłowo zrównoważonej instalacji hydraulicznej, co w rzeczywistych warunkach jest rzadkością, wystarczające byłyby nawet pompy o mocy od 25 do 35W. Nowa technologia produkcji pomp z silnikami z elektroniczną regulacją pozwala ograniczyć zużycie prądu o co najmniej 60 % - spójrz na rysunek.

Zasady postępowania

  • Należy sprawdzić moc zainstalowaną pompy, odczytując jej wartość na tabliczce znamionowej. Wartość ta wyrażana w watach [W] nie powinna przekraczać 1 do 2 ‰ (tysięcznych części) maksymalnej mocy cieplnej kotła (np. dla kotła o mocy 15 kW, wielkość mocy pompy powinna wynosić od 15 do 30 W; pompa w nowej klasie A powinna pracować przy mocy ok. 5W).
  • Wymiana sprawnej istniejącej pompy na nową może okazać się zbyt droga i nieopłacalna, lecz w przypadku konieczności napraw lub wymiany starej pompy, należy zamontować odpowiednio dobraną wysokosprawną pompę w klasie energetycznej A.
  • Urządzenia sterujące systemem grzewczym powinny umożliwiać wyłączenie pompy w czasie, gdy nie występuje potrzeba ogrzewania i cyrkulacji (np. noc, lato).

Opłacalność ekonomiczna

Z powodu niewielkiej produkcji pomp o klasie energetycznej A, ich ceny nadal są znacznie wyższe niż pomp konwencjonalnych. Niemniej jednak w wyniku osiąganej dużej redukcji kosztów energii elektrycznej ponoszonych na utrzymanie pompy różnice tych cen są rekompensowane. Czas zwrotu powiększonych kosztów na zakup bardziej efektywnej pompy wynosi od trzech do piętnastu lat, w zależności od wielkości redukcji zużycia mocy, rozmiaru pompy i rocznego czasu pracy. Dla średniej wielkości pomp stosowanych w budynkach biurowych i innych dużych obiektach pompa klasy A jest znacznie bardziej opłacalna, właśnie ze względu na dużą redukcję mocy nominalnej.

oprac. FEWE, 09/2020

Powiązane produkty