Pompy obiegowe - poradnik

Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. Rozporządzenie podaje dopuszczalną wartość wskaźnika efektywności energetycznej pomp EEI sprzedawanych na rynku UE.

Niniejsze rozporządzenie będzie wdrażane zgodnie z następującym harmonogramem:

 • od dnia 1 stycznia 2013 r. pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe wolnostojące osiągają poziom efektywności określony współczynnikiem efektywności energetycznej (EEI), który nie przekracza wartości 0,27 (z wyjątkiem pomp specjalnie zaprojektowanych dla obwodów pierwotnych systemów cieplnych wykorzystujących energię słoneczną oraz pomp ciepła);
 • od dnia 1 sierpnia 2015 r. pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe wolnostojące oraz pompy cyrkulacyjne bezdławnicowe zintegrowane z produktami osiągają poziom efektywności określony współczynnikiem efektywności energetycznej (EEI), który nie przekracza wartości 0,23.

Obecnie poziom współczynnika efektywności energetycznej (EEI) dla pomp klasy energetycznej A nie przekracza wartości 0,4.

Potencjał

Typowa pompa stosowana w europejskich systemach ogrzewania pobiera moc od 80 do 100 W. Różnego rodzaju analizy wykazują, że są to urządzenia znacznie przewymiarowane w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Projektanci instalacji asekuracyjnie przyjmują silniejsze (przewymiarowane) pompy aby uniknąć reklamacji ze strony klientów wychodząc z założenia, że „większe nie zaszkodzi”. Ci sami projektanci nie płacą jednak za zakup większych (droższych) urządzeń, ani rachunków za zużycie energii elektrycznej w czasie eksploatacji pompy. W prawidłowo zrównoważonej instalacji hydraulicznej, co w rzeczywistych warunkach jest rzadkością, wystarczające byłyby nawet pompy o mocy od 25 do 35W. Nowa technologia produkcji pomp z silnikami z elektroniczną regulacją pozwala ograniczyć zużycie prądu o co najmniej 60 % - spójrz na rysunek.

Zasady postępowania

 • Należy sprawdzić moc zainstalowaną pompy, odczytując jej wartość na tabliczce znamionowej. Wartość ta wyrażana w watach [W] nie powinna przekraczać 1 do 2 ‰ (tysięcznych części) maksymalnej mocy cieplnej kotła (np. dla kotła o mocy 15 kW, wielkość mocy pompy powinna wynosić od 15 do 30 W; pompa w nowej klasie A powinna pracować przy mocy ok. 5W).
 • Wymiana sprawnej istniejącej pompy na nową może okazać się zbyt droga i nieopłacalna, lecz w przypadku konieczności napraw lub wymiany starej pompy, należy zamontować odpowiednio dobraną wysokosprawną pompę w klasie energetycznej A.
 • Urządzenia sterujące systemem grzewczym powinny umożliwiać wyłączenie pompy w czasie, gdy nie występuje potrzeba ogrzewania i cyrkulacji (np. noc, lato).

Opłacalność ekonomiczna

Z powodu niewielkiej produkcji pomp o klasie energetycznej A, ich ceny nadal są znacznie wyższe niż pomp konwencjonalnych. Niemniej jednak w wyniku osiąganej dużej redukcji kosztów energii elektrycznej ponoszonych na utrzymanie pompy różnice tych cen są rekompensowane. Czas zwrotu powiększonych kosztów na zakup bardziej efektywnej pompy wynosi od trzech do piętnastu lat, w zależności od wielkości redukcji zużycia mocy, rozmiaru pompy i rocznego czasu pracy. Dla średniej wielkości pomp stosowanych w budynkach biurowych i innych dużych obiektach pompa klasy A jest znacznie bardziej opłacalna, właśnie ze względu na dużą redukcję mocy nominalnej.

oprac. FEWE, 02/2018

Powiązane produkty

 • Wilo Yonos Pico 25/1-6
  Wilo Yonos Pico 25/1-6
  • Średnia moc pompy (W): 17.5
  • Energia (kWh / rok): 87.5
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.18
  • Moc nominalna (W): 40
 • Grundfos ALPHA 2 L 25-60
  Grundfos ALPHA 2 L 25-60
  • Średnia moc pompy (W): 14.8
  • Energia (kWh / rok): 74
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.16
  • Moc nominalna (W): 34
 • Biral AX13
  Biral AX13
  • Średnia moc pompy (W): 20.7
  • Energia (kWh / rok): 115.6
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.23
  • Moc nominalna (W): 50
 • HALM HEP 15-6.0 E 180
  HALM HEP 15-6.0 E 180
  • Średnia moc pompy (W): 20.3
  • Energia (kWh / rok): 101.5
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.21
  • Moc nominalna (W): 50
 • WITA Delta HE 55
  WITA Delta HE 55
  • Średnia moc pompy (W): 16.2
  • Energia (kWh / rok): 80.8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 0.2
  • Moc nominalna (W): 38