Okna - poradnik

Produkty związane z energią mają duży udział w zużyciu zasobów naturalnych i energii w całym świecie. Wywierają one w cyklu „swojego życia” istotny wpływ na środowisko. Mając na uwadze spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju, istnieje potrzeba ciągłej poprawy produktów związanych z energią tak, aby redukować niekorzystne oddziaływania i osiągnąć optymalny poziom oszczędności energii. Poza produktami, które w różny sposób wykorzystują energię tj. wytwarzają, przekazują lub mierzą, nowe dyrektywy rozszerzają ocenę energetyczną o produkty budowlane takie jak: okna, drzwi, bramy garażowe oraz materiały izolacyjne.

System oceny produktów związanych bezpośrednio ze zużyciem energii został wprowadzony wiele lat temu. Okna, drzwi i bramy jako elementy budynku są pośrednio związane ze zużyciem energii. W związku z tym etykietowanie energetyczne stolarki otworowej, zgodnie z obowiązującym prawem UE, powinno być wdrożone we wszystkich krajach członkowskich. Działanie takie zostało już wprowadzone jako dobrowolne lub obowiązkowe przez wiele państw, nie tylko w UE.

Ocena energetyczna stolarki budowlanej nie jest przedsięwzięciem prostym. Wymaga uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt energetyczny. Z tego powodu niezbędne jest wdrożenie wielokryterialnej metody oceny energetycznej stolarki, która ostatecznie pozwoli projektantom oraz końcowym odbiorcom wybrać rozwiązania o optymalnej efektywności energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami Pana Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska:

oprac. FEWE, DAEiŚ, 05/2019

Polecane produkty

 • Ecowindow YAWAL TM 102HI
  Ecowindow YAWAL TM 102HI
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.7
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: C
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A
 • E.C.A. Neo Klasik 102108373STxx
  E.C.A. Neo Klasik 102108373STxx
  • Klasa efektywności: A
  • Energia (kWh / rok): 312
 • Whirlpool WIF 4O43 DLGT E
  Whirlpool WIF 4O43 DLGT E
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 214
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 44.86
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Zużycie wody (l/rok): 2660
  • Zużycie wody w cyklu prania (l): 9.5
  • Zużycie energii na cykl prania (kWh): 0.75
  • Poziom hałasu (dB): 43
 • GoGEN TVF 43R552 STWEB
  GoGEN TVF 43R552 STWEB
  • Klasa efektywności: A++
  • Energia (kWh / rok): 54
  • Tryb gotowości (W): 0.5
  • Moc nominalna (W): 37
 • Stiebel Eltron AG WPF 05
  Stiebel Eltron AG WPF 05
  • Klasa efektywności dla 35 st C: A++
  • Klasa efektywności dla 55 st C: A++