Finansowanie

Projekty HACKS i Topten ACT otrzymały finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umów dotacji nr 845231 (HACKS) oraz 649647 (Topten ACT).

Wyłączna odpowiedzialność za treści powstałe w ramach tych projektów spoczywa na autorach. Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.