Nowy raport CoolProducts: Branża ogrzewnicza nie ma planów dotyczących neutralności klimatycznej

  • Przez Anna Bogusz
  • Opublikowany 3 lata temu

Nowy audyt branży urządzeń grzewczych ujawnia, że większość wiodących europejskich producentów opóźnia wycofywanie kotłów na gaz i olej, co stawia UE wobec problemu braku osiągnięcia celów klimatycznych na lata 2030 i 2050.

Sektor ogrzewania i chłodzenia odpowiada za połowę rocznego zużycia energii w UE i jedną trzecią jej emisji CO2.

Pomimo tego, że branża przedstawia swoje działania jako nastawione na zrównoważony rozwój, większość wiodących europejskich producentów systemów grzewczych nie ujawniła dotąd planów zmiany produkcji, tj. przejścia z kotłów na paliwa kopalne na systemy solarne i pompy ciepła – wynika z audytu branży i kwestionariusza oceny klimatu.

Raport powstał na zlecenie Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) – największej w Europie sieci grup ekologicznych – w imieniu kampanii Coolproducts.

Z audytu wynika, że 42 z 53 ankietowanych firm odmówiło ujawnienia informacji o swoich planach klimatycznych lub przyznało się do braku takich planów. Wśród tych firm są znane marki, takie jak Bosch, Carrier i Toyota.

Spośród pozostałych ankietowanych firm tylko sześć sprzedaje wyłącznie pompy ciepła i systemy solarnego ogrzewania, a pięć jest w trakcie przechodzenia na zrównoważone rozwiązania.

Urzędnicy unijni opracowują obecnie plany stopniowego wycofywania kotłów gazowych i olejowych, zgodnie z europejskimi planami renowacji i dekarbonizacji budynków. Szacunki Komisji Europejskiej wskazują na potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60% aby osiągnąć cel UE jakim jest zmniejszenie całkowitej emisji o co najmniej 55% w następnej dekadzie.

Z badania wynika, że większość respondentów poparłaby ten zakaz, gdyby zaproponowały go instytucje UE. Audyt wykazał również zdecydowane poparcie respondentów dla natychmiastowego zaprzestania dotacji zachęcających do korzystania z technologii paliw kopalnych.

A czas ucieka. Ze względu na długi okres żywotności systemów grzewczych (do 25 lat) instalacja nowych kotłów gazowych musi zakończyć się do 2025 r. aby neutralność węglowa stała się rzeczywistością do 2050 r.

Stephane Arditi, Dyrektor ds. Integracji polityk w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska (EEB) powiedział:

Potrzebujemy zaangażowania firm, które mają swój udział w przejściu na czystą energię, w szczególności tych, które od dziesięcioleci korzystają z niszczących klimat decyzji biznesowych i dotacji rządowych.
Nasze badania pokazują, że niektórzy producenci urządzeń grzewczych na paliwa kopalne już teraz odgrywają wiodącą rolę, udowadniając, że przejście to jest nie tylko możliwe przy odpowiednich inwestycjach i zachętach, ale także i pożądane.
Mélissa Zill, kierownik programu w ECOS, powiedziała: W neutralnej dla klimatu Unii Europejskiej nie ma miejsca dla kotłów opalanych gazem i olejem. Producenci muszą myśleć przyszłościowo i odpowiednio zmieniać swoje modele biznesowe, zamiast patrzeć wstecz i promować kotły na paliwa kopalne – nadszedł czas, aby zaakceptować fakt, że należą one do przeszłości.

RAPORT: Brand Audit: leaders & laggards of the European heating sector

źródło infomacji: CoolProducts, informacja prasowa 18.03.2021

Polecane produkty