XIII konferencja „Ku neutralności klimatycznej”

 • Przez sabina_kozinska
 • Opublikowany rok temu

XIII konferencja „Ku neutralności klimatycznej”

16 – 17 listopada 2022 we Wrocławiu w hotelu Huston odbędzie się już XIII konferencja „Ku neutralności klimatycznej”.

Kraje UE zobowiązały się do roku 2050, osiągnąć „neutralność klimatyczną”. Aby zrealizować cel osiągnięcia „równowagi” pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, wymagane jest podjęcie wysiłków na rzecz renowacji zasobów budowlanych. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej przywoływanymi w komunikacie „Fala renowacji”, w UE co roku podlega renowacji ok. 11% budynków, a wskaźnik renowacji ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej budynków wynosi jedynie 1%. W budownictwie, ze względu na olbrzymie zużycie energii, istnieją duże możliwości jej oszczędności. Dlatego też tegoroczna edycja konferencji będzie skupiać się wokół tematu renowacji energetycznej budynków.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych inwestorów oraz zarządcy nieruchomości, polityków, samorządowców.

Podczas konferencji ogłoszeni zostaną także laureaci konkursu TOP TEN – HACKS dla producentów stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przeznaczonej do montażu w indywidualnym i komunalnym budownictwie. Celem konkursu jest wskazanie i promocja wśród konsumentów oraz inwestorów najlepszych pod względem energetycznym, technicznym oraz ekonomicznym okien pionowych, dachowych, a także drzwi zewnętrznych. Konkurs jest realizowany w ramach projektu HACKS (Heating And Cooling Know-how and Solutions) finansowanego w ramach Horizon 2020.

Konferencję organizują:

 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Dolnośląska Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE-Polska
 • Stowarzyszenie: Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego.
 • Fundacja Ekorozwoju

Program wydarzenia

DZIEŃ I – Renowacja energetyczna budynków w Polsce

Blok 1

 • Przegląd budynków znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Dolnego Śląska.
 • Neutralność klimatyczna w budownictwie.
 • Określenie sposobów renowacji budynków oraz rekomendowany rządowy scenariusz renowacji do 2050 r.

Blok 2

 • Przegląd rozwiązań w zakresie renowacji zasobów budowlanych.
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo – zarządzanie energią.

Blok 3.

 • Umiejętności i kształcenie w sektorze budownictwa i efektywności energetycznej – debata.
 • Polityki finansowe i środki wspierające renowację budynków – debata.
 • Wyniki konkursu TOP TEN OKNA 2022 – gala

DZIEŃ II – Budownictwo neutralne klimatycznie – warsztaty projektanta

Blok 1

 • Technologie przyjazne budynkom zabytkowym widziane okiem konserwatora zabytków.
 • Neutralność klimatyczna w budownictwie.
 • Analiza energetyczna AZE w projekcie architektoniczno-budowlanym.
 • Diagnostyka renowacji budynków.

Blok 2

 • Bezemisyjne systemy energetyczne.
 • Magazyny energii.
 • Gruntowe wymienniki ciepła jako magazyny energii.
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach poddawanych renowacji.
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo – sterowanie i zarządzanie energią.

Blok 3

 • Wysokoefektywne materiały termoizolacyjne.
 • Tynki renowacyjne i termoizolacyjne od zewnątrz i od wewnątrz, projektowanie.
 • Projektowanie przegród przeźroczystych.
 • Przykład kompleksowej renowacji budynku do poziomu neutralności klimatycznej podlegającego ochronie konserwatora zabytków.

Kontakt w sprawie konferencji: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

tel: 71 326 13 22, mail: cieplej@cieplej.pl

źródło: DAEŚ

Polecane produkty

 • Fakro FTT U8 Thermo
  Fakro FTT U8 Thermo
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.57
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: A
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A
 • CAL Rovaniemi
  CAL Rovaniemi
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.58
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A
 • Rybak Przedsiębiorstwo Budowlane ALUPROF MB-104 SI
  Rybak Przedsiębiorstwo Budowlane ALUPROF MB-104 SI
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.68
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: C
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A
 • AdamS Passiv-line PLUS
  AdamS Passiv-line PLUS
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.69
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: C
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: A
 • Empol Bis Living MD (70)
  Empol Bis Living MD (70)
  • Współczynnik przenikania ciepła (W/m2*K): 0.7
  • Klasa energetyczna dla chłodzenia: C
  • Klasa energetyczna dla ogrzewania: B