Konferencja „Ku Neutralności Klimatycznej” – Konkurs TOPTEN-OKNA 2022 rozstrzygnięty

  • Przez sabina_kozinska
  • Opublikowany rok temu

16 i 17 listopada odbyła się we Wrocławiu konferencja pod hasłem „Ku Neutralności Klimatycznej- Renowacja Energetyczna Budynków”. Podczas wydarzenia miały miejsce liczne debaty i spotkania z ekspertami. Rozstrzygnięty został także konkurs dla producentów stolarki okiennej i drzwiowej pn. „TOPTEN – HACKS 2022 OKNA”, którego celem jest wskazanie i promowanie na polskim rynku najlepszych: efektywnych energetycznie, ekonomicznie i technicznie okien pionowych, dachowych oraz drzwi zewnętrznych.

Pierwszego dnia konferencji omówiono strategię renowacji oraz rekomendowany przez Rząd scenariusz renowacji na lata 2023 do 2050 r. Zwrócono uwagę, że aktualnie renowację ukierunkowaną na poprawę efektywności energetycznej obejmuje zaledwie 1% znajdujących się w UE budynków. Prelegenci zaprezentowali oczekiwany przez UE a rekomendowany przez RP scenariusz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polskie budynki w okresie 2022-2050 powinny, a raczej muszą zostać zmodernizowane w sposób spójny z transformacją wielokryterialną, w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Następnie odbyły się dwie debaty w zakresie: szkolnictwa zawodowego oraz mechanizmów finansowych.

Zaskoczeniem dla wielu osób uczestniczących w konferencji była przedstawiona skala inwestycji wynikająca z opracowanej i wdrażanej strategii renowacji budynków. Na Dolnym Śląsku gdzie mieszka niewiele ponad 3 mln osób, od 2023 do 2050 roku powinniśmy dziennie kończyć proces termomodernizacji i oddawać do użytkowania ok. 70 budynków 7 dni w tygodniu, z czego 65%, tj. 45 budynków powinny być modernizowana do poziomu neutralności klimatycznej. Oznacza to że budynki te będą musiały spełniać wymagania prawne w zakresie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej – EP. Pierwsza reakcja uczestników konferencji wskazała, że będzie to nie możliwe. Wydaje się, że sami autorzy strategii zdali sobie sprawę, że jest to ogromne wyzwanie w ograniczonym czasie, z jakim nie mierzyliśmy się do tej pory. Dlatego zwrócono uwagę polityków, samorządowców, nauczycieli szkół zawodowych oraz wszelkich instytucji i zakładów doskonalenia zawodowego, że niezbędne są natychmiastowe działania wzmagające intensywność kształcenia i doskonalenia zawodowego w zawodach związanych z budownictwem. Takim przykładem może być realizowany w Polsce europejski program podnoszenia kwalifikacji zawodowych w budownictwie – Build Up Skills.

Debata poświęcona mechanizmom finansowym i polityce wsparcia dla realizacji strategii do neutralności klimatycznej budownictwa prowadzona była wokół potrzebnych mechanizmów finansowych agregujących również prywatne środki do osiągnięcia radykalnej poprawy efektywności energii w budynkach. Szukano nowych mechanizmów finansowych, do których nadal należą: partnerstwo publiczno-prywatne – PPP oraz mechanizm znany jako ESCO, czyli realizacja inwestycji z wykorzystaniem oszczędności kosztów przeznaczonych do spłaty zainwestowanych środków. Zaproszeni paneliści stanowili grupę profesjonalnych ekspertów w dziedzinie finansów, ekonomii, bankowości, ekologii i zarządzania budynkami i inżynierów finansowych. Debata była podsumowaniem międzynarodowego projektu pod hasłem „Round Baltic – inteligentne finanse dla efektywności energetycznej w budownictwie, którego celem było poszerzenia ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Równolegle odbywało się spotkanie dyskusje oraz działania informacyjno-edukacyjne głównie z przedstawicielami JST o systemie realizacji inwestycji wg zasady: wszystko możesz załatwić w jednym miejscu – z angielskiego one-stop-shop, prezentacja na stronie www.daeis.pl.

Podsumowaniem dnia pierwszego konferencji była gala wręczenia wyróżnień dla producentów efektywnej energetycznie stolarki okiennej i drzwiowej – TOPTEN – HACKS OKNA 2022. VI edycja konkursu stolarki okiennej i drzwiowej odbyła się w ramach projektu HACKS który otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy dotacji nr 845231.

Katalog wyróżnionych produktów można zobaczyć na stronach internetowych www.topten.info.pl , www.e-stolarka.pl, www.cieplej.pl, www.fewe.pl, www.daeis.pl .

v7A03fTcle7YkrrO6hife4txZGzHeF9c.jpg

Katalog Konkursowy

Organizatorami konkursu byli: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska (DAEŚ)

Drugi dzień odbył się pod hasłem „Budownictwo neutralne klimatycznie – warsztaty projektanta”, podczas którego omawiane były takie zagadnienia jak: neutralność klimatyczna w budownictwie, analiza energetyczne w projekcie architektoniczno-budowlanym, diagnostyka renowacji budynków, bezemisyjne systemy energetyczne, magazyny energii oraz wysokoefektywne materiały termoizolacyjne. Zaprezentowane również zostały najnowsze rozwiązania z zakresu termomodernizacji w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Prezentacje zamieszczono na stronie internetowej organizatora konferencji – www.daeis.pl

Konferencja realizowana przez DAEŚ była objęta patronatami: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskie, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Związku Polskie Okna i Drzwi

Polecane produkty