II edycja konkursu TOPTEN – HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022

II edycja konkursu pn. „TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022"

Celem Konkursu pn. „TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022" jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Organizatorzy: Polska Izba Ekologii oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii poprzez konkurs zachęcają konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym urządzeniach dostępnych na krajowym rynku.

Wybór produktów TOPTEN-HACKS 2022 oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej oraz jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z Zasadami kryterialnymi oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa.

Konkurs skierowany jest do producentów oraz dystrybutorów kotłów opalanych stałymi biopaliwami – produktami przetwarzania biomasy drzewnej o znamionowej mocy cieplnej do 70 kilowatów (kW) oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą o znamionowej mocy cieplnej do 50 kilowatów (kW), przeznaczonych do instalowania i eksploatacji w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać przesyłając kartę zgłoszeniową produktu wraz z załącznikami wskazanymi w regulaminie, drogą pocztową na adres:

Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40–009 Katowice

z dopiskiem Konkurs TOPTEN-HACKS 2022

Główne kategorie konkursowe:

  • Kotły c.o. tzw. zgazowujące oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania, z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem - polanami drewna, brykietem drzewnym;
  • Kotły c.o. z automatycznym zasilaniem paliwem pelletem drzewnym lub zrębkami drzewnymi oraz piece pelletowe.

Konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych węglem – paliwem kopalnym.

Nabór zgłoszeń trwa do 15 stycznia 2023.

Szczegóły w regulaminie.

Dokumentacja konkursowa:

Wyniki:

Lista laureatów

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu:
Karolina Jantczak,
Koordynator ds. administracji,
tel. 789 370 303, 501 052 979
e-mail: topten@pie.pl, pie@pie.pl

Polecane produkty