Konkurs TOPTEN – HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021

Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” prowadzony był od 2016 roku do 2019 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE), w ramach projektu realizowanego przez FEWE, dofinansowanego ze środków UE. Realizowany w tym okresie Konkurs obejmował kotły c.o. zasilane paliwem kopalnym oraz stałymi biopaliwami – pelletem drzewnym i polanami drewna. W kolejnej edycji konkursu, rozpoczynającej się w tym roku, UE nie wspiera kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – węglem, gazem i olejem, tym samym Konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych węglem – paliwem kopalnym.

Celem Konkursu pn. „TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021” jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Konkurs ma zachęcić konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym urządzeniach dostępnych na krajowym rynku. Wybór produktów TOPTEN-HACKS 2021 oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej oraz jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z Zasadami kryterialnymi oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa.

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Konkurs został objęty następującymi patronatami:

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych stałymi biopaliwami – produktami przetwarzania biomasy drzewnej o znamionowej mocy cieplnej do 70 kilowatów (kW) oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą o znamionowej mocy cieplnej do 50 kilowatów (kW), przeznaczonych do instalowania i eksploatacji w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Konkurs TOPTEN-HACKS 2021 obejmuje dwie główne kategorie konkursowe:

 • Kotły c.o. tzw. zgazowujące oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania, z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem – polanami drewna, brykietem drzewnym;
 • Kotły c.o. z automatycznym zasilaniem paliwem pelletem drzewnym lub zrębkami drzewnymi oraz piece pelletowe.

W obszarze kotłów c.o. o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW powstaną dwie listy:

 1. z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem (zgazowujące);
 2. z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

W obszarze miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW powstaną dwie listy rankingowe:

 1. ogrzewaczy pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym;
 2. piece pelletowe z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:

Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3,
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN-HACKS 2021.

Nabór zgłoszeń do Konkursu TOPTEN-HACKS. Urządzenie grzewcze na stałe biopaliwa 2021 trwa od 16 sierpnia 2021 r. do 15 października 2021 r.

Uwaga! Przedłużyliśmy termin naboru zgłoszeń do 5 listopada.

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu:
Karolina Jantczak,
Koordynator ds. administracji,
tel. 789 370 303, 501 052 979
e-mail: topten@pie.pl, pie@pie.pl


Dokumentacja:

 • Regulamin Konkursu TOPTEN-HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021 (pdf)
 • Zasady kryterialne oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa (pdf)
 • Karta zgłoszenia kotła c.o. o mocy cieplnej z ręcznym/automatycznym podawaniem stałego (doc)
 • Karta zgłoszenia miejscowego ogrzewacza pomieszczeń z ręcznym/automatycznym podawaniem stałego biopaliwa (doc)
 • Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania producenta zgłaszającego produkt do Konkursu TOPTEN-HACKS (doc)

Wyniki Konkursu


Polecane produkty